Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013008113 Detaljregulering på gnr. 31 bnr. 3 og 123 med flere, Ytterholen, Rødsetvegen. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.11.2015
Vis info 15042010002102 Kvalstein Bedehus Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015002463 Lerstadbakken - gnr. 38 bnr. 110, 111, 18 m/fl - mindre endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.05.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504692 Nybøbakken, gnr. 32 bnr.9 m/fl. - detaljregulering (Slåtterødtunet). Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001124 Nørvevika - gbnr. 136/103 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014004766 Volsdalsneset - områdeplan Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504439 Sjukehusomr. ved Geilebergvegen - Reguleringsendring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504645 18/34 og 35 m. fl. - Øvre Skytterholmen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.10.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110194 2020025552 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 150469 Aksla, reg. av offentlig plass (idrettsplass) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.01.1934
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504238 Aksla, reg.plan for friområdet på A, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534141 Aldersbustader på gnr 11 bnr 18 og 346 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000305 Alvika - gbnr. 33/1 - Massedeponi - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232001002 Amdam Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232015002 Amdam Områderegulering Planforslag 01.01.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232016003 Amdam sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.03.2018
Vis info 150427 Apothekergaden og dens forbindelse med Brun-holmgaden, forandret reg. af A Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.08.1905
Vis info 150419 Apothekergadens nordligste del, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 09.11.1903
Vis info 150459 Arbeidergaten fra Ringgaten til Kjøpmannsgaten, omreg. av A Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.03.1928
Vis info 150451 Aspøen vest for Skudevigskaret, ny. reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 21.05.1920
Vis info 150436 Aspøen, reg. av vestligste del Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.05.1909
Vis info 150440 Aspøgaten nord for Moloveien, ny reg. av A Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 06.03.1913
Vis info 150437 Aspøgaten nord for Moloveien, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 16.10.1909
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000379 Aspøya nord - Kullkrana - Utfylling i sjø ved Fjordgata – detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504228D Atkomstveg mellom E 69 og veg 7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.03.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200D Atkomstveg til gnr. 51/bnr. 211 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.04.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209E Atkomstveg til Shels tankanlegg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.03.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504644 Atlanterhavsparken_Parkering_Reguleringsendring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534128 Austnes - Del av gnr 11 bnr 84 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153450 Austnes del 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153451 Austnes del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001068 Austnes Haramsøy - gbnr. 311/129 - mindre endring - flytting av innkøyrsle Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000776 Austnes Haramsøy - gnr 311 bnr 399 - naust og rorbu Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.08.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300L Av F 10 og BE 17 v/Torstein Urke Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504339a Av fellesavkjørsel innenfor BE 43 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.10.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504347A Av toplanskryss i Nørvevika Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.02.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504357E B3_mve Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504571 Barnehage, Storhaugen sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231987001 Barnehagetomt i Årøyhaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.12.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332d Bebyggelses-/tomtedelingsplan , deler av felt G og H Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.04.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504526 Bebyggelsesplan for Akselen. Gnr.2, bnr.1. Emblem. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504366a Bebyggelsesplan for B 8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504366C Bebyggelsesplan for B 8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504416A Bebyggelsesplan for Bingsa avfallsplass Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.11.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504426A Bebyggelsesplan for BK 1,BK 3, BK 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504438a Bebyggelsesplan for BK 2 og BK 3 -Røykeritomta Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R27 Bebyggelsesplan for BK1 - Kriken Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R21 Bebyggelsesplan for BK1 - Skodje Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300T Bebyggelsesplan for BR 1 og mve av reg.best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.12.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153457 Bebyggelsesplan for del av BK - Vatne aust Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.07.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504233c Bebyggelsesplan for del av Gnr.6, Bnr. 8, Ebbagården. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504522 Bebyggelsesplan for Emblemshjellen, gnr.5 bnr. 13 og 15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332c Bebyggelsesplan for felt A, B, C Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332e Bebyggelsesplan for felt D Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.02.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332j Bebyggelsesplan for felt E Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.03.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332F Bebyggelsesplan for felt F og deler av felt G Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332k Bebyggelsesplan for felt L Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.04.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534147 Bebyggelsesplan for gnr 28 bnr 906 - Synnalandsneset Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504576 Bebyggelsesplan for gnr. 13 bnr. 1 m. fl., Flisnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504546 Bebyggelsesplan for Gnr. 3 , Bnr. 30 med flere, Midthaug. Emblem Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534148 Bebyggelsesplan for Hellandshamna Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534146 Bebyggelsesplan for KI-1 Kontor og industri - Vesterheim - Årsund Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504532 Bebyggelsesplan for Kvalstein, Gnr.153, bnr.10. Ellingsøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504411B Bebyggelsesplan for Moa bussterminal Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.12.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504412a Bebyggelsesplan for nordre del av industriområdet I 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.08.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504515 Bebyggelsesplan for ny rutebilstasjon på Moa. Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504435a Bebyggelsesplan for område BK 36 B Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.10.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504354a Bebyggelsesplan for S 2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504528 Bebyggelsesplan for Skarpetegane. Gnr.17, bnr.530. Blindheim Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.10.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504401A Bebyggelsesplan for Slinningsodden Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.09.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504229A Bebyggelsesplan for Spjelkavikgjerdet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R35 Bebyggelsesplan for Unitrykkområdet - Skodje sentrum Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504426B Bebyggelsesplan for Vegsundhaugane - Område BK 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R06 Bebyggelsesplan Juvågen gnr.31 bnr.1 Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 28.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504229C Bebyggelsesplan, endring av felt BE 1, BE 3 og BT 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.10.1997
Vis info 150457 Bjergveien fra Holmegaten til Klipra og ny Fjeld-tunvei fra sykehuset og østover, reg. av B Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.12.1926
Vis info 150478 Bjergveien, forlengelse Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 07.10.1937
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504317b Bjorgeholmen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000315 Bjørge - områderegulering Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504317 Bjørge, reg.plan for industriområdet på B, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.10.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462015003 Bjørktun hyttefelt på Finnøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209N BK 1, justert tomtedeling for BK 1A Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209O BK 1, tomtedeling og plan for bebyggelse for BK 1B Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209L BK 1, tomtedeling og plan for bebyggelse for BK 1D Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504568 BK6 Volsdalsberga Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504433 BLINDEIM DEL 2 - Reg. endring for område O1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504280 Blindheim del 1, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.09.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504386 Blindheim del 2, omreg. av I 1 til forretningsformål, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504299 Blindheim del 2, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504355 Blindheim del 3, omreg. av helsehustomt til bolig-område, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504314 Blindheim del 3, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000771 Blindheim del 3. Tunvegen. Mindre endring innenfor områdene BE2 og BE6 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.09.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000309 Blindheim del 4, Heimdal - gbnr. 17/175 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504357 Blindheim del4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.05.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504602 Blindheim del4_gnr17 bnr 1054 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504280b Blindheim idrettshall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.08.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504414 Blindheim kryssområde, Rv 1/Rv 60, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504624 Blindheim_GNR 18_BNR 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000323 Blindheimsbreivika - gbnr. 19/14 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504357G Blindheimshaugen_Blindheim del 4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042017001660 Blindheimsneset - Detaljregulering for Dalolaneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.08.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504738 Blindheimsneset - mindre vesentlig reguleringsendring av atkomstvei til gnr 19 bnr 115. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.10.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012006303 Blindheimsneset_Dalolaneset Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000304 Bogneset - Furmyra, strandsona - reguleringsendring for turvegen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504550 Boligområde A, Eikenosvågen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.12.2005
Vis info 150464 Borgund, reg.forandring vedr. byggebeltet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.08.1930
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020002276 Borgundfjordtunnelen - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504321 Borgundgavlen - Skuggen, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504611 Borgundvegen 157a og 157b Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504676 Borgundvegen 171b Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.08.2013
Vis info 150422A Borgundvegen 17b, byggegrense Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 16.11.1953
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013005751 Borgundvegen 232-234 - detaljplan Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2016
Vis info 150488 Borgundvegen 77 - 91, reg.endring av strekningen B Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.11.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000730 Borgundvegen, sykkelplan Fjellgata - Hellandbakken Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504566 Borgundveien Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.10.2006
Vis info 150453 Borgundveien mellem Klipragaten og 200 m utenfor bygrensen og Fjeldgaten mellem Klipragaten og Borgundveien, reg. av B Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 07.04.1923
Vis info 150474 Borgundveien omkring Sørnestomten, omreg. av B Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 12.01.1937
Vis info 150446 Borgundveien, utvidelse Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 21.12.1917
Vis info 150422 Brandstrøget Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 16.08.1904
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153419 Brattholmneset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153418 Brattholmneset - Håvikmyrane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.1964
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15341 Brattholmneset naustområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153495 Brattvåg aust for Storgata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020005432 Brattvåg brygge gbnr 329/12 mfl - bustadblokk Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000810 Brattvåg sentrum gbnr. 328/222 mfl. - detaljregulering badeanlegg og bustadblokk Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153494 Brattvåg sentrum omregulering ved kaiområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153496 Brattvåg skipsverft - kaiutvidelser Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153497 Brattvåg vest for Storgata Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.06.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000796 Brattvåg, Brattholmen - gbnr. 379/228 - mindre endring Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000799 Brattvåg, Tobbevollen 4 - gbnr. 379/163 - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.08.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231993002 Brauta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020023435 Breivika Industriveg 4 - gbnr. 51/350 - Detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201200260A Breivikhaugen, Blindheimsneset - reguleringsplan. Mindre endring. Annen veggrunn endres til boligformål Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504374 Brendehaug, reg.endr. - ny beh. i kommunen, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012001609 Brennhaugen øst Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504616 Breviksenteret Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042017005305 Brevikvegen 55 - 69. Mindre reguleringsendring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.04.2018
Vis info 150416 Brogaden, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.03.1903
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012005346 Brokkedalen gnr. 22 bnr. 326 - Reguleringsplan Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504640 Brokkedalen nord, gnr. 22/bnr. 31, 36 og 326 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504677 Brødrene Sperre Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.10.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504240 Buholmsundet - Sørneset, innfartsveg med tilstøtende områder, ny reg. m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.08.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504347 Buholmsundet - Sørneset, innfartsveg, endret reg. for Nørvevika - Sørneset, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.10.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504388 Buholmsundet - Sørneset, innfartsveg, reg.endring fra friområde til trafikkareal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504337 Buholmsundet - Sørneset, innfartveg, Ysteneset, endret kryss (toplans) mellom E 69 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504403 Buholmsundet - Sørneset, omreg. av deler av industriområde I 6 til boligområde samt omlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.03.1994
Vis info 150449 Buholmtorvets sydside, reg. av byggelinje paa B Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 04.07.1919
Vis info 150461 Buholmvalen, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 15.05.1929
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006445 Bunker Oil AS - Hessa - Detaljreguleringsplan Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231979002 Busadfelt på Valgermo Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462016007 Bustader og fritidsbustader på gbnr 14/63 på Myklebust Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231977001 Bustadfelt på Lande Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100006 Bustadfelt Uggedal vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534142 Bustadområde B4 Ørbakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info 150407 Byens østlige del, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.11.1900
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153425 Byggefelt Orvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534151 Byggefelt på Store Kalvøy Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 28.11.1983
Vis info 150412 Bødkerveien, reg. af B Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.09.1902
Vis info 150414 Bødtkerveien, Nordigaardsgade, Nygade og Einer-viggade, Aalesundsakslen og Verpingsvigen, reg. af strøget mellem B Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.01.1903
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012003086 Bøgarden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232015001 Børdalslinja Kommunedelplan Planlegging igangsatt 01.01.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232013004 Bårdsgjerdet Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000389 Campus Ålesund - områderegulering Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 27.08.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016007 Del av 166/2 - naustområde på Kråkset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534119 Del av gnr 176 bnr 1 og 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153433 Del av gnr 28 bnr 1 på Synnaland Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504188B Del av Martingjerdet_mve Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.04.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342011022 Detajregulering for massetak i Samfjord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R47C Detaljplan for Digernes næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504684 Detaljplan for Emblem skole, del av gnr. 5 bnr. 12 og gnr. 4 bnr. 8. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504635 Detaljplan Hatlane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006728 Detaljregulering - Gnr. 15 bnr. 52 m. fler - Vegsund/Myrland - Reguleringsendring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012008940 Detaljregulering av Osane idrettshall, Skarbøvik. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504687 Detaljregulering av Parkgata 18A, Ålesund Sentrum. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014003292 Detaljregulering for Ask Safety, gnr. 139 bnr. 522 og 540 - Gangstøvika. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100009 Detaljregulering for Brattvåg idrettspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342011019 Detaljregulering for Brattvåg næringspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100004 Detaljregulering for Brattvåg sentrum - sjøsida Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504680 Detaljregulering for Breivikhaugen, nord for Blindheimsneset. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100010 Detaljregulering for bustadfelt ved Hildre småbåthavn - del av gnr 24 bnr 15 og 18 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342011021 Detaljregulering for bustadprosjekt Vollane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504688 Detaljregulering for Bøgarden gnr. 52 bnr. 4 mfl. - Humla. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342015001 Detaljregulering for del av gbn 72-5 - Tennfjordtunet 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100005 Detaljregulering for del av gnr 24 bnr 10 - B5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100011 Detaljregulering for del av gnr 72 bnr 7 og 148 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.08.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100007 Detaljregulering for del av gnr 73 Eidsvik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342011018 Detaljregulering for del av gnr 8 - Longva hamn Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342011020 Detaljregulering for felt 1.1d i reguleringsplan Orvik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.05.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110013 Detaljregulering for felt B6 - Vatneeidet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342014007 Detaljregulering for felt BB2 - BB3 og BB4 i Eidsvik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110001 Detaljregulering for felt O-1, B14 og B-13 - Synnalandsneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504681 Detaljregulering for Flisnes-Skråvika, felt BB4, BB6-BB9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.11.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110015 Detaljregulering for fritidsbustader på gnr 3 bnr 4 og 38 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012003 Detaljregulering for gangveg i Eidsvik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342015005 Detaljregulering for gbn 72/2 og 40 - Larsgarden Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110004 Detaljregulering for gnr 102 bnr 1, 10 og 13 m flere - Ulvestad på Vatne Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.09.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342011016 Detaljregulering for gnr 106 bnr 2 og 3 - Hyttefelt på Hellestranda Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342014006 Detaljregulering for gnr 166 bnr 2 - Bustader på Krokset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110012 Detaljregulering for gnr 174 bnr 58 - Kleiva 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.01.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342011023 Detaljregulering for gnr 175 bnr 13 - felt B24 - Søvik Aust Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012001 Detaljregulering for gnr 18 bnr 11 og 39 - Bustader på Farstad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110006 Detaljregulering for gnr 18 bnr 3 og 14 - bustadområde Rosvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342014004 Detaljregulering for gnr 180 bnr 2 - massetak på Bjørnøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110003 Detaljregulering for gnr 19 bnr 3 - Fritidsbebyggelse på Rønstad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.11.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012013 Detaljregulering for gnr 19 bnr 4 - Hyttetomter på Rønstad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.01.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012002 Detaljregulering for gnr 20 bnr 6, 7 og 15 - Bustader på Lausund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342014001 Detaljregulering for gnr 28 bnr 828 - Synnalandsdalen felt B10 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462010003 Detaljregulering for gnr 6 bnr 2 Ona/Husøy - felt B3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342013004 Detaljregulering for gnr 72 bnr 16 - naustområde på Løneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.12.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012006 Detaljregulering for gnr 73 bnr 11 og 16 - bustadfelt Nygjerdet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.10.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110011 Detaljregulering for gnr 73 Eidsvik - felt BF2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342013002 Detaljregulering for gnr 84 bnr 10 - Naust og industri/lager Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342013001 Detaljregulering for gnr 84 bnr 8 - Rorbuer på Hellandshamn Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.05.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012015 Detaljregulering for gnr 97 bnr 87 - Vatne aust Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.01.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014006168 Detaljregulering for gnr. 122 bnr. 21 med flere, Steinvågneset. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.10.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504672 Detaljregulering for Grautneset Områderegulering Planforslag 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110002 Detaljregulering for Hellandshaugane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342011017 Detaljregulering for hytteområde på gnr 14 bnr 10 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342013005 Detaljregulering for industriområde ved Nogva Motorfabrikk AS Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015005996 Detaljregulering for kollektivknutepunkt ved Åse sjukehus Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342014003 Detaljregulering for kommunehuset og Vatne Autosenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015006565 Detaljregulering for Leiteneset - Finnvika - Slotsvika. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504686 Detaljregulering for Lerstadvika småbåthavn. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012007 Detaljregulering for naustområde på gnr 78 bnr 2 og 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020004766 Detaljregulering for Nedregårdsvegen 1, gbnr. 25/35 og del av gbnr. 25/10 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R03E Detaljregulering for næringsareal på Håhjem Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.10.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2018003067 Detaljregulering for Skitnedalen, Vegsundstranda Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.02.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462013002 Detaljregulering for Smihaugen - gbnr 10/83 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462012001 Detaljregulering for Steinshamn småbåthamn Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042008008944 Detaljregulering for sykkelveg i Volsdalen, Borgundvegen. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012005 Detaljregulering for Trolldalen på Eidsvikeidet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012009 Detaljregulering for Vatnefjord I Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012003405 Detaljregulering for Veahaugen, gnr. 3 bnr. 4 mfl. - Emblem. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012006694 Detaljregulering for vestsiden av Eidsvågen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020013561 Detaljregulering for Volsdalsneset nord – reguleringsendring - del av gbnr. 133/353 med fleire Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013004233 Detaljregulering for Åsegardane - gnr. 50 bnr. 3 med flere - Kristoffergarden Detaljregulering Planlegging igangsatt 01.02.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504682 Detaljregulering med bestemmelser for Hatlahaugen, gnr. 47 bnr. 37 m/fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504661 Detaljregulering med bestemmelser for Moa urnelund, innenfor reguleringsplan for Moaområde... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012004208 Detaljregulering på gnr.137 bnr. 21, Sørneset. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013008486 Detaljregulering, reguleringsendring på Vegsundrabben - østre del av gnr 16 bnr 1. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014001827 Detaljreguleringsplan Flisnes - Skråvika, felt BB2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014001095 Detaljreguleringsplan for 45/9 og 45/46, Mittetfabrikken. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012001751 Detaljreguleringsplan for Blindheimslia. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012005180 Detaljreguleringsplan for fv. 60 Blindheim-Flisnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012004678 Detaljreguleringsplan for Nakken - Breivika. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014002191 Detaljreguleringsplan for område på Grimmerhaugen. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015000049 Detaljreguleringsplan for Skåthaugkleiva - Skåthaugen nordvest. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504679 Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Nedregården, gnr.23 bnr.4 og gnr.23 bnr.55, Spjelkavik øst I. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504554B Detaljreguleringsplan, mindre endring innenfor reguleringsplan for Hessa Syd gnr. 118 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.08.2010
Vis info 150492 Devoldmarka, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 14.08.1947
Vis info 150462 Devoldmarken, reg.forandring Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 09.01.1930
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020011140 Digerneset - Remvika - Detaljregulering - gbnr. 21/1 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534152 Disposisjonsplan for gnr 90 bnr 1 - Hytter på Fanneriset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042019000428 E 136 Breivika - Lerstad. Mindre endring for gnr. 50 bnr. 12 - Tofthagen Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504453 E 39 - Reguleringsending Moavegen - Langelandsvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013007931 E136_Lerstad Breivika Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231999002 E39 Gang-/sykkelveg Apalset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232003002 E39 HP16, Skodje Kommunegrense-Tøssesvingen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.01.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232013005 E39 Lande - Passeringslomme og flytting av busslomme. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231999003 E39 Steinholt - Undergang, gang- /sykkelveg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.09.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014001334 E39 Vegsund - Breivika - utvidet eller ny trasé. Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232016001 E39 Ørskogfjellet - sørsida Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504450 E39/E136 Breivika - reguleringsendring - Forbindelse fra nytt stamvegkryss til Lerstadvege Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021005169 E39/E136 Digernesskiftet - Ørskogfjellet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020004455 Eidsvik - gbnr 373/2 og 373/40 - Larsgarden - Detaljregulering bustad Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153434 Eidsvik industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153437 Eidsvikeidet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534137 Eidsvikeidet - endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153436 Eidsvikeidet service og forretningsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342015002 Eidsvikeidet, gbnr 372/162 mfl - næringsareal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504338 Eidsvågen småbåthavn, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504549 Eiendommen Rødset skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000189 Eikenosvågen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504598 Eikenosvågen-naustområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231993001 Eit område på Øvre Lande Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042018002539 Ellingsøy - gnr. 161 bnr. 2 og 10 - barnehagetomt - Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001123 Ellingsøy, Indre Årsetvåg - Gbnr. 160/41 og 2 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001120 Ellingsøy, Stokke-Årset - gbnr. 160/150 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.02.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504595 Ellingsøy_Stokkereit_reg.plan for deler av gnr.161bnr.4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000307 Ellingsøya - Storfarvegen langs Sperre2 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504234 Ellingsøya, reg.plan for kirkegård, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000737 Elvadalen - del av gbnr. 524/3 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012006212 Elvemyrsvegen_Nedregotten Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012004593 Emblem - Detaljregulering for Emblem bedehus, gnr. 5 bnr. 43 og 86. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.01.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000302 Emblem - Ystebøen - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000708 Emblem gnr. 6 bnr. 130, 12 med fler - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504553 Emblem gnr.6 bnr.16 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504396 Emblem sentrum, reg.endring til allmennyttig formål (aldersboliger), m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504432 Emblem sentrumsområde, reg. endr. for området innen reg. plan for Emblem sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.02.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012004735 Emblem skole Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504642 Emblem_Brennhaugen_øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.10.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504329 Emblemsvåg - Flisnes, omreg. av nordre del av område S til boliger, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504631 Emblemsvågen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504213 Emblemsvågen, reg.plan for et boligområde ved E, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.05.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209H En del av isolasjonsbelte/friområde som endres til villa-messig bebyggelse (B 19) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.02.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201I Endr. av atkomstveg vedr. gnr. 32/bnr. 172, Hjørdis Sunde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.08.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201H Endr. av atkomstveg vedr. gnr. 32/bnr. 29, Arvid Nedregård Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.08.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201G Endr. av atkomstveg vedr. gnr. 32/bnr. 84, Peder Olsvik Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.08.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201B Endr. Av byggelinje for gnr. 32/bnr. 139, Petter Kongshaug Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.02.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332i Endr. av felt D, tomt nr. 1, 2 og 3 til enebolig Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.10.1996
Vis info 150414B Endr. Av Skyttergata mellom Sorenskriver Bulls gate og sjøen Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 19.03.1962
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319f Endret parsellinndeling B 20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504352b Endret tomteinndeling for gnr. 22, bnr. 94 - Kåre Wick Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.01.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504355a Endret utnyttelse B 2 og B 6 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.03.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232013001 Endring av deler av reguleringsplanen for Sjøholt Syd - Iden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319B Endring av friareal F 10 til boligtomt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.11.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504193B Endring av gate Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.07.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504347b Endring av havnelinje gnr.136,bnr.103.Remvik og Standal A/S Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.08.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504193A Endring av snuplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.12.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462000001-01 Endring Finnøy hamneområde - N3 - flytenaust Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462000001-02 Endring Finnøy hamneområde - naustområde N2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504225A Endring for BS 1 og BS 2, samt flytting av veg 3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461976001-01 Endring Haugane - Friområde til bustadområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461991001-01 Endring Haugane og Myklebust hamneområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462011001 Endring Husøya - område for fritidsbustader Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.10.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461997001-01 Endring Husøyvågen og kringliggande areal m/føresegner Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461987001-01 Endring Myklebust I - gangveg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461983001-03 Endring Nedre Steinshamn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462013004 Endring reguleringsplan Steinshamn - gbnr 07/255 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461986001-01 Endring Røsok Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461979001-02 Endring Steinshamn - Arealet mellom Coop og Havgula Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461979001-01 Endring Steinshamn - Gangveg Kravika - Vassbethaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461979001-03 Endring Steinshamn - Sandøytunet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.01.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461983001-02 Endring Steinshamn hamneområde - arealbruk og føresegner Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461983001-01 Endring Steinshamn hamneområde - Vegomlegging I.P.Huse Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461983001-04 Endring Steinshamn kaiområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.08.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R13 Endring Stette Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.02.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462010002 Endring Storhaugberget Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461997003-01 Endring Storhaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.2008
Vis info 150402 Enerviggaden, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 08.09.1899
Vis info 150423 Fabrikgaden, utvidelse Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.10.1904
Vis info 1504101 Fagerli nord for Bøgatas midtlinje, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.01.1950
Vis info 150483 Fagerli, reg. ovenfor F - planen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.10.1939
Vis info 150484 Fagerli, reg. ovenfor F - vedtekter Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 24.02.1941
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504341 Fagerliområdet, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000313 Fagerlivegen 4 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534130 Farstad - Bustadområde på gnr 18 bnr 9 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153421 Farstad 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420 Farstad 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504193E Felles atkoms til gnr 37 bnr 122,38,60 og 510 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462000001 Finnøy hamneområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000820 Finnøy, småbåthamn - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.10.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342018001 Fiskeoppdrett på Haramsøy - Ocean Star AS Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153481 Fjellbu Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.09.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153482 Fjellbu - endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153483 Fjellbu - endring 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.1981
Vis info 150472 Fjellgaten ned Vestre Hospitalsgate, omreg. av F Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.04.1936
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534105 Fjellstad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.04.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15348 Fjellstad - endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000026 Fjelltun 17-23 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504212 Fjelltun, endret reg. for Truskeren- Fjelltunvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.05.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498 Fjelltunområdet og østover, reg. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.1949
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504239 Fjelltunområdet og østover, reg.endring vedr. Fjell-tunvegen 77 og 79 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504381 Fjelltunområdet og østover/Buholmsundet - Sør-neset, innfartsveg, detaljreg. av offentlig ... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504548 Fjordlaks - Aspøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000789 Fjørtoft sør Nordøyvegen - gbnr. 304/11 og 304/8 - reguleringsendring Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001065 Fjørtoft Nord - Nordøyvegen- gbnr 303/4 mfl. Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.2020
Vis info 150497 Flatholmen, reg. av ferjeleie og veg øst for F Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.02.1949
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504584 Flatholmen,gnr.131 bnr.43 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504612 Flatholmen_utvidelse mot øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013002572 Flatholmvegen RV658 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153412 Flem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153413 Flem 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.01.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000299 Flemsøy Nordøyvegen, fv. 659 - delområde 3 - mindre endring Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013008379 Flisnes - Lemhaugen, detaljregulering til bolig (blokk/konsentrert) og undervisning Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015007633 Flisnes - Skråvika, felt BB1 og BB3 - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014005926 Flisnes Nord - Detaljregulering av F/N1 og F/K/T 1 (Flisnes Næringspark) Detaljregulering Planlegging igangsatt 28.01.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014002489 Flisnes nord - gnr. 13 bnr. 427 - F/K/T3 - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019013660 Flisnes nord, BKS1 - gbnr. 13/379 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000295 Flisnes nord, BKS1, Brisingstubben - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.11.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504656 Flisnes Nord, områdeplan Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 10.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504655 Flisnes nord_gnr13_bnr385m.fl._delområde BKS2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504628 Flisnes næringspark og Havnevika feltI og J Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021005752 Flisnes næringspark og Havnevika. Utviding av parkeringsplass for gbnr. 14/14 -mindre endring Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504638 Flisnes næringspark og Havnevika_detaljregulering for område D Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.02.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504693 Flisnes vest, gnr 14, bnr. 23 m. flere Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504596 Flisnes_barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504529a Flisnes_felt H Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012007084 Flisnes_Skråvika_feltBB4,BB6-BB9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319J Flytting av gangatkomst til parkbelte/friområde F 15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504413A Flytting av gangveg mellom områdene O 1 og B 9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.1997
Vis info 150428 Fløtmanssgaden til sjøen, reg. af en 5 m bred aabning fra F Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.12.1905
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237D Forlenging av veg til Ålesund daghjem samt bebyggelsesplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.03.1978
Vis info 150414A Forskyvning av Biskop Birkelandsgate nord for Sorenskriver Bulls gate Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 07.03.1938
Vis info 150423A Forskyvning av Fabrikkgata nord for Sorenskriver Bulls gate Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 18.01.1960
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209A Forskyvning av gangveg øst for Husafjellet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.10.1974
Vis info 150498B Forskyvning av Kristoffer Randers veg Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 15.02.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504231b Forskyvning av Vasstrandvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237B Forskyvning av veg 17 og 27 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504256A Forskyvning av veg 7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209U Forskyvning av veg A mellom boligområdene B 4 og B 7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.01.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237A Forskyvning av veg til nedre Bogneset Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.05.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504307A Forskyvning av vegtrasé Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016008 Fortau og gangfelt fra Dalevegen til Haram vg skule Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016009 Fortau og gangfelt i Søvik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504331C Fra friområde til bolig vedr. gnr. 118, bnr. 11 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504331A Fra friområde til bolig vedr. gnr. 118/bnr. 16 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504220 Fredsberg - område BK 2, Larsgården, reg.plan for en del av F, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504583 Fredsbergvegen 10_Reg_endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020025552 Fremmerholen - vannbehandlingsanlegg på Brusdalsvegen 208 og pumpestasjon ved Brusdalsvatnet - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201L Fremmerholåsen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.09.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012006069 Fremmerholåsen øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201J Fremmerholåsen, redusert utnyttelsesgrad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209I Friareal til boligareal - tillegg til 139/150 - Anne Drevik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.12.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498A Friarealkorridor mellom Kløvadalen og Volsdalsbakken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.03.1952
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534112 Friområde i Kroksethagen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.01.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016001018 Furmyra - Reguleringsendring for blokkområdene B1 og B2, Borgundfjordvegen 81 - 101. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015007076 Furmyra, Borgundfjordvegen 70 med flere - reguleringsendring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462012003 Fv 659 Nordøyvegen, delområde 5 Myklebust Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231984001 Fylkesveg 104, Nedre parsell Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231987002 Fylkesveg 104, Sjøholtreitane - Lialeet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319L Gamle skoleveg 1-15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231982002 Gang og sykkelveg Amdam - Skarbø Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100002 Gang- og sykkelveg Engeset - Uggedal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231985002 Gang og sykkelveg på Sjøholt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R90 Gang- og sykkelveg Skodje kyrkje - Olmanngjerdet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504463 Gangbro Ysteneset - Sunnmørshallen Reguleringsplan Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504660 Gangstovika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504320 Gangstøvika, reg.plan for østre G, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016010 Gangveg frå Tennfjord skule til Vadset Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016006 Gangveg langs fylkesveg på Austnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.09.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200B Gangveg mellom Urabakken og Åse nye skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237E Gangveg mellom veg 7 og 13 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504556A Gartneritomta_Gnr.4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200G Gartnerivegen nord for Åse skole - endring fra gangveg til kjøreveg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.11.1992
Vis info 150448 Gasverket til Volsdalsvaagen, reg. av ny gate langs strandlinjen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 06.12.1918
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232012001 Gbn./bnr. 101/2 i Solnørdalen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462016006 GBNR 7/140 - Sandøytunet - Parkering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.08.2016
Vis info 150431 Giskegaden, tilbaketrukket byggelinje Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.01.1907
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153435 Gjerset byggefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342 Gjerset byggefelt - endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.10.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534120 Gjersetdalen villmarksområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2005
Vis info 150410 Gjærdegaden, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 15.09.1902
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042017002905 Gnr. 140 bnr. 175 - Jørgplassen - Mindre reguleringsendring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.07.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504231a Gnr. 24/bnr. 167 og 228 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462016005 GNR. 3, BNR. 181 - SANDØYA Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.11.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232007001 Gnr. 79 bnr. 12, 13 og 15 på Vaksvikfjellet - Sportskappelet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504424 Grautneset næringspark, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504377d Grensejustering gnr. 12/bnr. 108 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.08.1997
Vis info 150456 Grisegjerdet - Storledbakken, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.05.1925
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534149 Grovfyllingsplass og slamlagune på Nøsa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504408 Grønvika, gnr. 46/bnr. 1 og 8, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153417 Gunnamyrane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504400 Gåseid, gnr. 39/bnr. 1 og 5 m.fl., reg.endring innen bnr. 5 fra boliger konsentert til alm Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.06.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504395 Gåseid, gnr. 39/bnr. 1 og 5 m/fl., reg.plan, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.11.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504577A Gåseidneset_mve for KS2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504345 Gåseidvika småbåthavn, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.07.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000488 Hamnevågen - gbnr. 803/15 - detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000823 Hamnevågen - gbnr. 803/176 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462015002 Hamnevågen hyttefelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153444 Hamnsund byggefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.09.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342017001 Hamnsundsambandet Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232002001 Hansbakkåsen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15343 Haram kvileheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.12.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001070 Haramsøy - gbnr. 311/44 - mindre endring av grenser i byggefelt Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000523 Haramsøy - gnr 314 bnr 41 og 19 - Håneset næringsområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012001311 Hatlahaugen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001119 Hatlane - Borgundvegen - gbnr. 48/88 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2014007657 Hatlane - Borgundvegen 537 - Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.02.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504448A Hatlane - detaljregulering for gnr. 49/bnr. 421 m.fl. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020002278 Hatlane nord, Ingalia - gbnr. 49/54 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237 Hatlane syd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.05.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504486 Hatlane syd - reguleringsendring for gnr 48 bnr 3 m.fl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504556 Hatlane syd Gnr.47 Bnr.59 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504336 Hatlane syd, endring vedr. BK 8, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504323 Hatlane syd, endring vedr. område A 2, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.07.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504324 Hatlane syd, endring vedr. område O 4 og O 5, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.07.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504327 Hatlane syd, endring vedr. veg 26, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.01.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504376 Hatlane syd, reg.endring vedr. gangveg langs veg 16, samt planskilt fotgjengerkryssing Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.05.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504330 Hatlane syd, reg.endring vedr. område A 1 og BK 2, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504654 Hatlane syd_PU-boliger_Bogneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504448 Hatlane-bebyggelseplan for gnr 49 bnr , og gnr 49 bnr 9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504665 Hatlasvingen alle8_gnr45_bnr29 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504254 Hatlaåsen - Åsemulen, reg.plan for friområdet H, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.01.1978
Vis info 15042008001906 Hatlaåsen (Westre bygg) Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504285 Hatlaåsen, reg.plan for nord-østre del, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.04.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504392 Hatlehol, Eikenosvåg og Flisnes, omreg. av område O 3 til boligområde (Eikenosvågen), m/be Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504294 Hatlehol, Eikenosvåg og Flisnes, reg.plan for deler av H, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.04.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504294B HATLEHOLEN, GNR 10 BNR. 4 med flere_mve Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504606 Hatlevika_Gnr 48_Bnr133 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153459 Hauane bustadområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461976001 Haugane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.1976
Vis info 150420 Haugene, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.07.1904
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504646 Haug-Gåseid Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232017001 Haugsætra Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231983001 Haukås Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231999001 Haukås næringspark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153498 Hautunet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000747 Havnes Hellandshavna gbnr. 384/132 - detaljregulering av fritidsboliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153426 Helland byggefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153427 Helland byggefelt 9 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153428 Helland byggefelt 9 - endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15344 Hellandhamna Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.10.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153456 Helle hyttefelt - del av gnr 106 bnr 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2002
Vis info 150408 Hellegaden - Storhauggaden - Valderhaugfjorden - den gamle kirkegård, omreg. af strøget H Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 16.09.1901
Vis info 150404 Hellegaden fra havnelinjen til Kirkegaden, reg. af H Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.09.1899
Vis info 150417 Hellegaden fra Moloveien til Havnen, reg. af for-længelse af H Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.05.1903
Vis info 150418 Hellegaden mellem Kirkegaden og sjøen, reg. af H Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.06.1903
Vis info 150445 Henrik Daae's plass, utvidelse av H Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 15.12.1917
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016005688 Hessa - Slinningen - gnr. 117 bnr. 113 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016005594 Hessa – Slinningsvegen 67 og 69. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.01.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042011002490 Hessa syd Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504695 Hessa Syd - sjøfrontdelen - fra gnr. 118 bnr. 16 i vest til del av gnr. 118 bnr. 782. Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 11.12.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504652 Hessa syd_Gnr118 Bnr16;del av Gnr118 Bnr7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504629A Hessa syd_gnr118_bnr_10_243 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504569c Hessa syd_mve.for veg6 og deler av F4_tomtedelingsplan for FS3,FS4_del av N4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504569D Hessa syd_mve_for KS2, F6 og gangveg_tomtedelingsplan for KS2,FS2 del N2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504675 Hessa syd_reg.endring for gnr118 bnr890 og 891_KV2 Detaljregulering Planforslag 11.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504379 Hessa sør, reduksjon av område Y - allmennyttig formål/aldersboliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504380 Hessa sør, reg.plan for strandområdet, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504331 Hessa sør, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.05.1985
Vis info 150480 Hessa, reg.plan Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 02.09.1938
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504590 Hessa,Olsvikskaret boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504626 Hessa_syd_detaljplan_for_del Gnr118_Bnr12 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504479 Hessaskaret Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000023 Hessaskaret nord_L1 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504627 Hessavegen 38 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15349 Hildre skule Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534115 Hildre skytebane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342014002 Hildre småbåthamn felt FRB-1 og SH-1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504313 Hoffland II, reg.endring vedr. område BE 4g, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504250 Hoffland II, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504250D Hoffland II,Remafeltet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290 Holen - Olsvik, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.12.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504581 Holen-Olsvik_endring til parkeringsplassen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000772 Honningdalsvågen, naustområdet - del av gbnr. 508/1 - detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504651 Hotel Brosundet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504416 Hovdeland - Alvik, endret reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504425 Hovdeland - Alvik, endring m/best. vedr. utvidelse av industriområdet I 5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.04.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042017001313 Hovdeland - Alvik, reguleringsendring for østre del av Tangneset, Bingsa. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.12.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2017003987 Hovdeland – Alvik. Endring for utviding av masseuttak i Bingsa Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504639 Hovdeland_Storskjerva_endring av omr_BF6 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.01.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504217 Hovdelandområdet, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.02.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504599 Hovdeneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504609A Hovlia_reguleringsendring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006689 Humla – Reguleringsplan for Bakkane, gnr. 52 bnr. 3 mfl. – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006688 Humla – Reguleringsplan for Sirigarden – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462008001 Hyttefelt i Breivika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462016001 Hyttefelt i Breivika på gbnr. 10/22 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231989002 Hytteområde Sæter H1, 96/2 Ørskogfjellet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534127 Hytteplan Hildredalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504614 Høgskuleområdet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012002930 Høgvoll_Stykkjevegen 4-6 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153489 Håvika industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153490 Håvikmyrane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.08.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153491 Håvikmyrane - Tryggheim barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020004609 Håvikmyrane gbnr. 379/228 m.fl-Brattvåg - detaljregulering bustad Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346o IKKE GJELDENDE DEL AV_Skarbøvik, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000745 Indrebø - gbnr. 512/3 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020020152 Indreskodje - gbnr. 521/1, 2, 3 og 5 - Detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342015003 Industriområde - Ingolf Engeset AS Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.10.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153414 Industriområde på Ørsnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.01.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319C Innenfor I 1 D (innlemming av F 2) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.01.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300n Innenfor område BE 27 og F 14 - tillegg til tomt (Terje Hoel) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504228E Innenfor området BV 3 vedr. veg 4 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.11.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201F Innkorting av veg syd for Tronstad gartneri Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.02.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461996001 Jonsmarka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201C Just. Av atkomstveg vest for yrkesskolen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.02.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504299B Justering av atkomst til friområdet F 2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.01.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290D Justering av formålsgrense til industriområdet I 1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504374a Justering av tomtedeling innenfor BV 6 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.09.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209p Justering av veg D, Husafjellet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000817 Jørgplassen Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153493 Kaiområdet og Strandgateområdet i Brattvåg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.01.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020010143 Kallarhaugen, Jensvika - gbnr. 531/164 og 141 - Detaljregulering- endring av detaljplan Mindre reguleringsendring Planforslag
Vis info 150471 Keiser Wilhelms gate mellem Korsegaten og Lorknes-gaten, omreg. av K Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.04.1936
Vis info 150489 Keiser Wilhelms gate mellom Posthuset og Grimmergaten, reg. av K Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.04.1947
Vis info 150467 Keiser Wilhelms gates nordlinje mellem Korsegaten 4 og Keiser Wilhelms gate 27, omreg. av K Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.02.1933
Vis info 150421 Kippervigen, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.07.1904
Vis info 150460 Kippervikgaten og Gjærdegaten, reg. av brukket hjørne av K Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.11.1928
Vis info 150447 Kipperviktorvet, utvidelse Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 09.03.1918
Vis info 150403 Kirkegaden, omreg. af en del af K Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.09.1899
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021000373 Kjerstad - Lepsøya B24 - gbnr. 317/3, 9, 10 og 11 - Detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001064 Kjærstad - gbnr. 317/9 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504390 Klipra, reg.plan Grensegata - Volsdalsbakken, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442F Klokkersundet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153438 Klokset hytteområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.06.1979
Vis info 150491 Kolvikbakken, reg.endring for søndre side av K Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 08.08.1947
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420080001 Kommunedelplan Brattvåg-Hildre-Helland Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342012001317 Kommunedelplan for Hamnsundsambandet - Haram Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012001317 Kommunedelplan for Hamnsundsambandet – Ålesund kommune Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153419990001 Kommunedelplan for Haram Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342014101 Kommunedelplan for Haram 2019 - 2031 Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462015001 Kommunedelplan for Sandøy Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529K16001 Kommunedelplan for Skodje_2019-2029 Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232006002 Kommunedelplan for Ørskog Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000101 Kommunedelplan for Ålesund_2016 - 2028 Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529K2 Kommunedelplan Solnørvassdraget Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232006003 Kommunedelplan Solnørvassdraget Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420030001 Kommunedelplan Vatne - Tennfjord Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 20.03.2003
Vis info 1529K1 Kommuneplan for Skodje Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 04.09.2007
Vis info 15047 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 21.02.2008
Vis info 150430 Kongens gade ved P. H. Gaaseids eiendom, utv. af K Nasjonale forventninger Utgått/erstattet 07.08.1906
Vis info 150429 Korsegaden fra Notenesgaden til Aspøvaagen, utv. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.01.1906
Vis info 150452 Korsen, reg. av aapen plass Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.08.1921
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504407 Korsvika, Sævollen og Stavneset, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2021007233 Korsvika, Sævollen og Stavneset. Flytting av snuplass innenfor gbnr. 118/23, 367. Mindre endring Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498C Kristoffer Randers veg samt gangveg mellom denne og Vols-dalsbakken Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.01.1970
Vis info 150495 Kristoffer Randers veg, endr. reg. av en strekn. av K Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.06.1948
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504580 Kvalstein Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504641 Kvennaneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013000765 Kverve - Hoffland områdeplan Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 09.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504373 Kverve næring, reg.endring, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.10.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042011001813 Kverve regulering Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504354 Kverve, omreg. av området S 2 og BE 6d, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504356 Kverve, reg.plan for området S 3 m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.04.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504334 Kverve, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.10.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504601 Kverve_kryss rv 658/Fv107 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000303 Kverve-Hoffland - Bydelssenterområdet - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153411 Kvithaugen - Sotåa Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.04.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100001 Kyrkjeskaret I Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.04.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462006001 Langhaugane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.12.2006
Vis info 15042009002837 Langøya hyttefelt og småbåthavn Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462007001 Langåshaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.04.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504604 Larsgården_idrettsamlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209G Larsgårdsbrauta Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.01.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000741 Leite, utviding av steinbrot - del av gbnr. 551/3 - detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153486 Leitet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000765 Leithaugvika - del av gbnr. 510/1 - detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504193C Lekeplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.07.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504221 Lerstad utmark, reg.endring - tomt til barneskole, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.04.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504637 Lerstadbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504343 Lerstadbakken, endring vedr. flytting av atkomstveg til ridesenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504316 Lerstadbakken, reg.endring vedr. ridesenter, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504279 Lerstadbakken, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.04.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504304 Lerstadtoppen, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.08.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020023397 Lerstadvegen 13-15 - gbnr. 39/17 mfl. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012008580 Lerstadvegen 501-503, Smibakken Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000145 Lerstadvika øst-småbåthavn Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504253 Lerstadvika, reg.plan for et område ved L, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231979001 Liabakkane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.03.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000802 Liasætra, hyttefelt H16 - detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info 150424 Lihauggaden samt reg. af ny gadeaabning fra Told-bodgaden til havnen, omreg. af L Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.10.1904
Vis info 150465 Lille-Nørve, reg. av 4 kvartaler (murtvang) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 12.01.1931
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020023257 Longvafjordvegen 249 - gbnr. 309/51 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504552 Lorgja Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.04.2006
Vis info 150432 Lorkenæstorvets østlinje, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 13.06.1908
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231982001 Lånabakkane og del av Sjøholtreitane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232001001 Lånamarka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263C M.V. E. AV GANGVEG SAMT TOMTEDELING INNEN FELTENE BE 1, 4 OG 7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.10.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263M M.V. REG.ENDR. FOR EIENDOMMEN GNR 13 BNR 49. UTNYTTELSESGRAD FOR BOLIGEIENDOM Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263I M.V. REG.ENDR. JUSTERING AV VEG 19 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.02.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263A M.V. REG.ENDR. VEDR. FLYTTING AV TOMT FOR TRANSFORMATORKIOSK Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.01.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263L M.V. REG.ENDR. VEDR. TOMT/FRIOMRADE I OMRÅDE BE 14. (7/155) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504374B M.V.E for Gnr. 161, bnr. 80 og 84 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504421B M.v.e for områdene B2 og BK5 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.04.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504421A M.v.e for områdene B2,B3 og BK5 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263D M.V.E VEDR. FLYTTING AV T0MT FOR TRANSFORMATORKIOSK I FELT BE 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263E M.V.E. AV PLANENS OG FELT BE 21's BEGRENSING Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263K M.V.E. AV VEG 13. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504299C M.v.e. for Gnr 17, Bnr 7 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504428a M.v.e. for gnr. 2, bnr 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504401B M.v.e. for veg FA3 fra felles tilkomstveg til off.veg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504419A M.v.e. i området BV 15 C Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.11.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504492a M.v.e. innen reg.plan for omr. nord for Aksla,Sorenskriver Bullsgate - Verpingsvika Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.08.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442B M.v.e. område BK 1 til B 8 - frittliggende boligbebyggelse Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504411F M.v.e. reg.endr. vedr. endret adkomst fra Langelandsvegen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.10.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504294a M.v.e. sør for Borgund Folkehogskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263B M.V.E. VEDR. ATKOMSTVEG - BEBYGGELSESPLAN OG AVGRENSING FOR FELT BE 22 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263H M.V.E. VEDR. ATKOMSTVEG TIL FELTET Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.10.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263J M.V.E. VEDR. DEL AV FRIAREAL SOM TILLEGG TIL 7/110 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.10.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263F M.V.E. VEDR. FLYTTING AV TOMT FOR TRANSFORMATORKIOSK I FELT BE 15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504368b M.v.e. vedr. justering av gangveg forbi Gnr. 50, bnr. 1429 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.04.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504368c M.v.e. vedr. justering av Gangveg forbi gnr. 50/bnr. 1415 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504411c M.v.e. vedr. krysset Borgundvegen / Daaevegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263G M.V.E. VEDR. NAUSTOMRÅDE I FRIAREAL VEST FOR EMBLEMSVÅG KAI Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.10.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504264a M.V.REG.ENDR. VEDR. FLYTTING AV LEKEPLASS SØR FOR ASPEHAUGEN Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.04.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504270A M.V.REG.ENDR.Flytting av fotgjengerundergang Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504268A M.V.REG.ENDR.Flytting av gangveg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.09.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504268D M.V.REG.ENDR.Flytting av gangveg mot vest mellom boligområdene BV 6 og BV 8 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504268C M.V.REG.ENDR.Justering av grenser for friområdet F 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.03.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504270b M.V.REG.ENDR.Kryss mellom Larsgårdsringen og Fogd Greves veg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.01.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504268b M.V.REG.ENDR.Redusert utnyttelsesgrad i BK 1, 2, og 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.12.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504270c M.V.REG.ENDR.Vedr. felt BK 1 (innenfor Store Nørve og Larsgården) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504269A M.V.REG.ENDR.Volsdalsbakken vedr. grenser mot Volsdalstunet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504409 Magerholm ferjekai med trafikkareal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504536 Martingjerdet 2 - Regulering av atkomstveg til naustområdet. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504353 Martingjerdet II, reg.plan Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504188A Martingjerdet_Lerstad_mve Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231989003 Me-Hatlen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042018002983 Mindre endring av Sorenskriver Bulls gate 38 B Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.02.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346J Mindre endring for område I7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.04.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000260_A Mindre reguleringsendring - Annen veggrunn endres til boligformål, Breivikhaugen - Blindheimsneset. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201200260B Mindre reguleringsendring for område BBB 1 innenfor reguleringsplan for Breivikhaugen, Blindheimsneset. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.05.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000260_B Mindre reguleringsendring for område BBB 1 innenfor reguleringsplan for Breivikhaugen, Blindheimsneset. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.05.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042017007725 Mindre rendring, Ole Dyrøys veg Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290G Mindre vesentelig endring vedr. omr. BV19 og F5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.04.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504401C Mindre vesentleg reguleringsendring - Plan endr. BT2 og P2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.04.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300v Mindre vesentleg reguleringsendring gnr. 17 bnr. 11 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504347C Mindre vesentleg reguleringsendring innafor reguleringsplan Nørvevika - Sørsneset for delar av området F4. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504408A Mindre vesentleg reguleringsendring vedr. endret tomteinndeling Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504302f Mindre vesentleg reguleringsendring vedr. veitrasè. Saltlagerveien. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 10.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504309c Mindre vesentlig endring innenfor områdene BE 10 og F 3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504231e Mindre vesentlig endring vedr. omr. O5 til B7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504413b Mindre vesentlig endring vedr. områdene SBK 1 og F 11 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442A Mindre vesentlig endring vedrørende område B1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504413c Mindre vesentlig reg,endr. stripeareal vest for barneskolen fra off,formål til bolig Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.04.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504504B Mindre vesentlig reg.endr. for Skarpetegane - Friområde – Bekkeløp Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.08.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480b Mindre vesentlig reg.endring - barnehagetomt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504503a Mindre vesentlig reg.endring - Blindheim del 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480C Mindre vesentlig reg.endring - områda B4, F3, SP 6 og 9. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.03.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480e Mindre vesentlig reg.endring - område B6 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442d Mindre vesentlig reg.endring for felt B8, sammenslåing av tomt 6 og 7 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.10.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442E Mindre vesentlig reg.endring for Klokkersundet - Omr. S1. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442C Mindre vesentlig reg.endring i felt B8 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.03.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480D Mindre vesentlig reg.endring, ny tilkomstveg til deler av område B6 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504132C Mindre vesentlig reg.forandring for Bogneset - Vedr.lekeplass og gangveg. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.08.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504357f Mindre vesentlig reguleringsendring for Blindheimssenteret Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504615a Mindre vesentlig reguleringsendring for en del av Hjellhaugen øst, gbnr. 5/1 og gbnr. 4/2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504304a Mindre vesentlig reguleringsendring for Gnr 38, Bnr 289. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504569A Mindre vesentlig reguleringsendring Hessa Syd/ Hessa sør, Gnr. 118/26 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504554A Mindre vesentlig reguleringsendring Hessa sør, gnr. 118 Bnr. 26. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200j Mindre vesentlig reguleringsendring innen reguleringsplan for område Åse - Furmyr. Adkomst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504377e Mindre vesentlig reguleringsendring ved område F 5. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504523A Mindre vesentlig reguleringsendring vedr. justering av Hovdevegen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 28.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504261A Mindre vesentlig reguleringsendring vedr.område SP2 og F3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019013769 Moa - Daaeskogen, Langelandsveg - gbnr. 25/312 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012003970 Moa Brage bil Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504648 Moa nord_Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019013734 Moa områdeplan Områderegulering Planlegging igangsatt 01.12.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016000742 Moa Vest - PU boliger, O5 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504542 Moaområde S3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012005749 Moaområdet - endring for gnr. 25 bnr. 183 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2015
Vis info 15042014-1504-3 Moaområdet - endring for gnr. 25 bnr. 183 - Detaljregulering Områderegulering Utgått/erstattet 06.07.2012
Vis info 15042014-1504-4 Moaområdet - endring for gnr. 25 bnr. 183 - Detaljregulering Områderegulering Utgått/erstattet 06.07.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015002963 Moaområdet - Moa vest - Gnr. 25 Bnr. 21 m/fl - Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504411 Moaområdet, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504593 Moaområdet, vest Moa_reg_endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504535 Molovegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504671 Molovegen, gnr200 bnr341 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info 150415 Moloveien mellem Brunholmgadden og Hellegaden, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.01.1903
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016003 Motorsport i Vatnedalen Detaljregulering Opphevet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504314A Mve. - Flytting av leikeområdet F 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480G Mve. av område B4 og F3 innenfor reguleringsplan for Ratvikområdet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.01.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480 F Mve. for område T1 og SP1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.04.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480F Mve. for område T1 og SP1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.04.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504302d Mve. for trafikk-/boligformål ved Gnr.117, bnr. 61. Saltlagerv Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290i Mve. fra Friområde til Trafikkformål Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504357d Mve. reg.endr felles leikeplass (FA8) til boligareal (B9) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346H Mve. reg.endr for Gnr.119, bnr. 100 og 145, Klimpenvn. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504317A Mve. reg.endr. adkomstkveg i Industriområde på Bjørge. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 31.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332n Mve. reg.endr. for Felt E Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332q Mve. reg.endr. for felt E, Gnr. 21, bnr. 94 og 105 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504254b Mve. reg.endr. for Gnr. 45, bnr. 93 på vestre Hatlaåsen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.11.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237I Mve. reg.endr. for Gnr. 48, bnr. 142. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.01.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346I Mve. reg.endr. i område BV 30 / F1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504331B Mve. reg.endr. vedr. atkomst og arrondering av tomter på Gnr.118, bnr. 17. Sukkertoppvegen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.08.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504343a Mve. reg.endr. vedr. Gnr. 38, bnr. 1, 47 og 157 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504433A Mve. reg.endr. vedr. omr. O1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.10.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332o Mve. reg.endr. vedr. Turveg innen friområde for felt E. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332p Mve. reg.endr., tomt til barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290j Mve. vedrørende adkomstveg til området I5 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.08.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290H Mve. vedrørende flytting av formålsgrense, SP1 og I 5 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504564 mve_Midtbyen barnehage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504193F Mve_reg_endring av et spesialområde for trfokiosk til boligformål Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.08.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504282 Myklebust - Sperre, reg.endring vedr. del av friområde til boligtomt, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.11.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504243 Myklebust - Sperre, reg.plan for en del av gnr. 153 og 155, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.12.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461991001 Myklebust hamne- og industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462016004 Myklebust høgdebasseng Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461987001 Myklebust I Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.05.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000829 Myklebust småbåthamn - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504378 Myklebust/Sperre, omreg. Forretning til Boliger, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.05.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012002887 Myrabakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000328 Myrland, Blindheim - gbnr. 17/1070 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504667 Myrlandsvegen og Gamle Vegsundveg gnr. 17 bnr. 10 og 176 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504667A Myrlandsvegen og Gamle Vegsundveg gnr. 17 bnr. 10 og 176 - Endring av PR1 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231970001 Myrteig Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.01.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504633 Myrvoll - Bakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2010
Vis info 150477 Møre Ungdomsskole, forandring av gate vest for M Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.09.1937
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462013001 Måsvikremma syd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.01.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232003003 Måsøyra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504344 Nakken - Breivika, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.06.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462016002 Naustområde på gnr 12 bnr 8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342017002 Naustområde på gnr 23 bnr 1 - Hurlen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534126 Naustområde på gnr 78 bnr 2 og 3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.12.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534114 Naustområde på gnr.102 bnr.13 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342015004 Naustområde på Hellandshamn - gnr 84 bnr 10 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.11.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016001 Naustområde ved Kjerstad småbåthamn - gnr 17 bnr 5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000934 Nedre Holen, 25/201 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232015005 Nedre Lånamarka Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.05.2016
Vis info 150444 Nedre Strandgate nr. 1 - 11a, reg. av torv langs N Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 09.11.1917
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020014475 Nedregotten - gbnr. 5/230 - Detaljregulering Nasjonale forventninger Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504398 Nedregotten - Terøy byggefelt, gang-/sykkelveg langs Rv 60, Emblem, reg.plan Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504360 Nedregotten boligfelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504653 Nedregotten gnr.5 bnr.6 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.04.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504430 Nedregotten reg. endr. m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.10.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000702 Nedregotten,gnr.5,bnr.4 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000082 Nedregotten_Emblem Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042001306111 Nedregård nordøst Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504412 Nedregården - Borgundfjorden, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020025717 Nedregården vest - gbnr. 25/359 - Detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 150470 Nessegaten nord for Sorenskriver Bulls gate, ophevelse av N Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.04.1936
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015002972 Nils Sperre AS - Vik, Ellingsøy - Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.06.2016
Vis info 150482 Nordigårdsgata mellom Nygata og Fabrikkgata samt opphevelse av Hans Strøms gate mellom O. A. Devolds gate og Sorenskriver Bulls gate, omreg. av N Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.01.1939
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110007 Nordøyvegen - Delområde 1 Skjeltene - Lepsøya - Austnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110008 Nordøyvegen - Delområde 2 Austnes - Ullasundbrua Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110009 Nordøyvegen - Delområde 3 Skuløya - Flemsøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.10.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110010 Nordøyvegen - Delområde 4 Fjørtofta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504643 Norsk maritimt kompetansesenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012001569 Norsk Maritimt kompetansesenter II Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info 150442 Notenæsgaten mellem Rasmus Rønnebergs gate og gateaapning mot indre havn, reg.forandring av N Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.11.1915
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504351 Nupen - Rabbevåg, reg.endring av F 4 som tillegg til B 2, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504256 Nupen - Rabbevågskiftet, reg.plan for området N, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020002251 Nupen - Rabbevågskiftet. Reguleringsendring for gbnr. 37/12 mfl. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504657 Nupen, Breivika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504318 Nupen, Breivika, reg.plan for et område øst for N, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.10.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042017002951 Ny E39 Vegsund - Breivika - kommunedelplan Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016001563 Ny E39 Vegsund - Breivika - Midlertidig forbud mot tiltak Nasjonale forventninger Endelig vedtatt plan underlagt tidsbegrensning 03.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012002599 Nybøbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504664 Nybømarka 16 - innenfor Spjelkavik sentrum - Myrabakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231989004 Nysæterbakkane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.04.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232000001 Nysætra - del av gnr. 96 bnr. 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.12.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232016002 Næringsareal ved K&S Stavseng AS Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534145 Næringsområde på gnr 168 bnr 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504557A Næringsområde ved krysset Lerstadvegen-Olsvikvegen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000727 Nørvasundet - Gåseid med Skuggehaugen, sykkelplan med mer Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504592 Nørvasundet_gnr 41_bnr 6 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504402 Nørve - Parken, omreg. til fareområde for linjetrasé for 132 kV ledning Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.01.1994
Vis info 150496 Nørve, reg. av sykehustomten Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 08.09.1948
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504367 Nørveområdet, reg.endring av Hundsværgata med tilliggende areal, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.04.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504383 Nørveområdet, reg.endring Bøgata/Kolvikbakken 5, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.11.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504260 Nørvesund - Moa, motorveg, anordning av fortau Lerstad - Brevika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504306 Nørvesund - Moa, motorveg, fortau Lerstad - Breivka, endring av fortautrasé Martingjerdet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.12.1982
Vis info 150476 Nørvetun, gnr. 139/bnr. 35, reg.plan Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.08.1937
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504423 Nørvevika - Sørneset, innfartsveg endring vedr.F 2, I 4 og I 5 - areal til støyskjermingst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504364 Nørvevika - Sørneset, innfartsveg, reg.endr. vedr. flytting av veg mellom Nørvegata 52a og... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000658 Nørvevika – Sørneset, Sørnesvågen - gbnr. 137/19 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 150463 Nørvøens østre del, reg.plan Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 23.04.1930
Vis info 150455 O. A. Devolds gate, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 09.11.1923
Vis info 150443 O. A. Devolds gate, reg.forandring Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.11.1917
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012009615 Olsviklia 19 - gnr. 35 bnr. 26, bnr. 74 og deler av bnr. 3 og 10 - Omregulering fra industri til bolig Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346a Omlegging av Kapt. Linges veg i Osane (tunnelinnslag) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.09.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200H Omreg. Av deler av forretningstomt til boligtomt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300m Omreg. av en del av F 9 til boligområde (Sylvi Larsen) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.12.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200E Omreg. Av vestre del av gnr. 51/bnr. 199 fra forretning til bolig (Furmyr Handel) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209F Omreg. Fra friområde til kloakkrenseanlegg (SP) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.09.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231991001 Område kring utløpet av Vaksvikelva Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534107 Område ved Brattvåg skipsverft - endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231982003 Områdene omkring E69, Parsell Sjøholt Apalset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504650 Områdeplan for Flisnes - Skråvika med bestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R76 Områdeplan for gnr. 23 bnr.146 m.fl. - Skodje sentrum Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 22.03.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012007065 Områdeplan for Hoffshaugen, Ellingsøy. Områderegulering Planlegging igangsatt 21.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012007931 Områderegulering for E 136 Breivika - Lerstad. Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016005 Opplæringssenter for friluftsliv i Vatnedalen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042017001650 Oppstart av planarbeid - Blindheimsneset - Dalolaneset. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020017834 oppstart av reguleringsendring for Spjelkavik Arena, del av Gbnr. 22/212, 22/341 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042008002798 Oppstart, utvidet planområde på Steinvågneset Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153439 Otterlei pelsdyrområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.03.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504666 PARKERINGSANLEGG I AKSLA, ÅLESUND SENTRUM Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231985003 Parkeringsplasser på Ørskogfjellet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.1985
Vis info 150426 Parkgaden - Gjærdegaden, forandret reg. av syd-vestre hjørnet af gadekrydset P Nasjonale forventninger Utgått/erstattet 05.01.1905
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013000883 Parkgata 18A Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462015005 Pe-hamna på Husøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.04.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504670 Postvegen 2 og 12 - endring innenfor Spjelkavik del 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504251 Prinsen camping, endring av atkomst, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.09.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504377G Ramsvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504377 Ramsvika, reg.endring m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.05.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504305 Ramsvika, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.11.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480 Ratvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000021 Ratvika – reguleringsendring for Prinsen-området Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480i Ratvika B5_45/294 og 295 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.01.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480H Ratvika B5_tomtedelingsplan Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.08.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504480J Ratvika_me Mindre reguleringsendring Planforslag 15.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504368a Reduksjon av bredde på veg 10 samt flytting av snuplass Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201K Reduksjon av bredde på veg ved gnr. 32/bnr. 306 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201E Redusert gatebredde, Øvre Holen (erstatter 201.B) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209D Redusert utnyttelsesgrad for deler av BK 5 (Larsgårdsneset) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.12.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504334b Reg. endr. felt BE 6 E og F Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504525 Reg. endr. for omr. øst og syd for Norsk Scania, Hatlane syd. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504431 Reg. endr. vedr. S1 til O, offentlig formål, skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.02.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504436 Reg. endring for Boligomr. B og deler av C ved vestre ende av Sukkertoppvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209v Reg. endring for felt BK 1. Omr. S1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504434 Reg. endring innen reg. plan HESSA SØR.Veg 4 og veg 7 fra Hessaskaret og østover Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504539 Reg. plan del av Lerstad Gnr. 32 / 222. Byggeområde for bolig og utbedret adkomstveg. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.04.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504440 Reg. plan for HESSA SØR. Reg. endring fra off, byggninger til boliger. 118 / 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442 Reg. plan for KLOKKERSUNDET Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442.O Reg. plan for KLOKKERSUNDET Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504442o Reg. plan for KLOKKERSUNDET Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504447 Reg. plan for Spjelkavik Del 1/Grautneset Næringspark - Endring av kailinje i Breivika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504438 Reg. plan for strandsonen Bogneset - Furmyra. Del 1: Bogneset - Svartskjæret Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504474 Reg. plan for Sævollen øst, reguleringsendring. Innen reg. plan for Korsvika, Sævollen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504446 Reg. plan for ÅLESUND SENTRUM Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.03.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504435 Reg. planen for SPJELKAVIK - VEGSUND DEL 2. Omreg. av Industiomr. I 4 til boliger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504547 Reg.endr. av plan for Ålesund sentrum - Øvre utstillingsplass (Stallane). Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504541 Reg.endr. for 15/164 og 15/334 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504545 Reg.endr. for Slinningen nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504524 Reg.endr. Fremmerholen, Gnr. 31, bnr. 38 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504267 REG.ENDR. friområdet, opphevelse av reg. til friomr. for del av gnr. 39/bnr. 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504530 Reg.endr. Moaomr. v/ Brage Bil Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504266 REG.ENDR. Spjelkavik øst I, vedr. område B 3, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.05.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504543 Reg.endr. vedr. flytting av gangveg og endr. av grense mellom F4 og B1 / B2, Klokkersund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504449 Reg.endring for campingplass innenfor reg.plan for NØRVEVIKA-SØRNESET Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.04.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504518 Reg.endring for deler av gnr. 11 bnr. 60 Hjelldalen, Hatlehol Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504444 Reg.endring for gnr. 23, bnr. 5 og området BK 1 innen reg.plan for Spjelkavik Øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504487 Reg.endring for gnr.17 bnr.437, innenfor reguleringsplan for Blindheim, del 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504567 Reg.endring for Gnr.45 Bnr.286,231 i Ålesund Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504572 Reg.endring for Skarbøvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012004431 Reg.endring for østre del av bebyggelsesplan for S2 på Kverve, Ellingsøy. Detaljregulering Planlegging igangsatt 16.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504499 Reg.endring i forhold til fotballstadion inne reg.plan for Volsdalsneset idrettspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504483 Reg.endring innenfor reg.plan for Rv 1/ Rv 9, Spjelkavikneset - Moa - Breivika.Konsentrert Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504488 Reg.endring innenfor reg.plan for Vegsundhaugane. Fra friområde til boligformål Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504562 reg.endring ved Parken hotell Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504269 REG.PLAN Fjelltunområdet og østover, endring vedr. Volsdals-tunet, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504472 Reg.plan for Blindheimsbreivika bussholdeplass Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504533 Reg.plan for del av Gnr.13 Bnr. 5 og 6. Flisnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504588 Reg.plan for deler av gnr.160 bnr.1 og 133 med flere på Årset,Ellingsøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504527 Reg.plan for Drevika, Skarbøvika.Omregulering fra Industri til Bolig, Gnr.123, bnr. 6 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504263 REG.PLAN FOR EMBLEMSVÅG - FLISNES Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504441 Reg.plan for gangbro mellom Moa syd og Stor Moa Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504523 Reg.plan for Hovdeland - Storskjerva Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504497 Reg.plan for Parsell under Gnr 137 Bnr 1 Sørneset Innen Reg.plan for Innfartsveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504443 Reg.plan for RAMSHAUGEN Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504445 Reg.plan for SPERRE 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504268 Reg.plan for søndre del av Hovdelandområdet m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504540 Reg.plan for Vegsundvågen, Gnr. 15, Bnr. 6 m/fl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504603 Reg.plan for Volsdalsneset idrettspark med tilliggende trafikkareal mm. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504475 Reg.plan for Ålesund sentrum. Reg.endr. for 201/617 - 461 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504538 Reg.plan gnr. 118, bnr. 20. Lønndals arvinger Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.04.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504489 Reg.plan med bestemmelser for Ratviksvingen øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504270 REG.PLAN Sørneset - Skuggenhaugen, innfartsveg med tilstøtende områder, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504271 REG.PLAN. Fjelltunområdet og østover, omreg. av friareal mellom Volsdalsbakken og Kløvadal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504205 Regulering av atkomstveg til Prinsen camping M.V. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.12.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504521 Regulering av gnr. 24 på 101 Vikagata felles lekeareal FL 16 / boligformål i Vikagata Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462014001 Regulering Seterøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504477 Reguleringendring Grønvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504454 Reguleringsendring - Blindheimskrysset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504455 Reguleringsendring - Del av g.nr. 32 Ytterholen Nrk-tomta - Fremmerholen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504575 Reguleringsendring av KS4 til almennyttig barnehage, Hessa syd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504570 Reguleringsendring av næringsområde (utvidelse) vest for krysset Olsvikvegen/Lerstadvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504625 Reguleringsendring av områdene S2, O4 og O6, Hatlane Syd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300x Reguleringsendring BE 25B og BR1, gangveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504503 Reguleringsendring Blindheim del 3 og Spjelkavik del 2.Endring av deler av industrtområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504501 Reguleringsendring Blindheimsneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R28A Reguleringsendring bustadområde aust for rv. 656 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R56A Reguleringsendring del av gnr.50 nr.2 Stette Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013004804 Reguleringsendring for Borgund videregående skole – gangveg langs Fremmerholvegen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R45B Reguleringsendring for del av gnr.17 bnr.10 m.fl. - Jensplassen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.10.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R43A Reguleringsendring for del av gnr.51 bnr.12 Sagatun Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.10.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504502A Reguleringsendring for deler av Storfjordvegen og Flisnesvegen, Flisnes næringspark og Hav Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R47D Reguleringsendring for Digerneset Næringspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.05.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015004085 Reguleringsendring for Fjelltunvegen 34 og Fjellgata 71 med flere. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504605 Reguleringsendring for Flisnes Syd – del av Flisnes næringspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.12.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014000753 Reguleringsendring for gnr 25 bnr 103 og 146 mfl. - Kildehagen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504462 Reguleringsendring for gnr 42 bnr 15,innanfor plan for Borgundgavlen - Skuggen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015003614 Reguleringsendring for gnr. 48 bnr. 74, Hatlane syd. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.08.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504689 Reguleringsendring for Jørgplassen, Store Nørve og Larsgården. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504594 Reguleringsendring for Kremmergården, Ålesund sentrum. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504514 Reguleringsendring for Kringsjåveien 1, Sørneset. Gnr. 137, bnr. 4. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012008800 Reguleringsendring for Ludvikmarka Nord, gnr. 50 bnr - Åsegardane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013003150 Reguleringsendring for Moa sørøst med gangbro over Moavegen. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R54A Reguleringsendring for Nedre Berget II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504461 Reguleringsendring for området I6 Volsdalsberga Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.03.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014002357 Reguleringsendring for Remafeltet felt S1, Ellingsøy. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232013002 Reguleringsendring for Sjøholt Sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R22A Reguleringsendring for Skodje sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R09B Reguleringsendring for Skodje tettstad nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R09C Reguleringsendring for Skodje tettstad nord Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 08.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R09D Reguleringsendring for Skodje tettstad nord Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R08B Reguleringsendring for Skodje tettstad sør Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R08A Reguleringsendring for Skodje tettstad sør Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.09.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504512 Reguleringsendring for Skothaugen, Felt M Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504678 Reguleringsendring for Spjelkavik sentrum - Myrabakken, gnr. 24, bnr. 6. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R23 Reguleringsendring for Stette industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504685 Reguleringsendring for Stykkjevegen 4 - 6 (Grønmyr barnehage), Høgvoll. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504565 Reguleringsendring for veg 2 - Storhaugen, Emblem Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.11.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504534 Reguleringsendring for Vegsundrabben Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.02.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504513 Reguleringsendring for Østre Breivika. Endring til forretning, kontor og lager Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504696 Reguleringsendring for Øvre Skytterholmen - kjøreadkomst og gangveg med bestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.12.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504511 Reguleringsendring Hessa sør, Gnr. 118, bnr. 480 m.fl Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504496 Reguleringsendring Holen 31/177. Spjelkavik øst. Konsentrert bolig og blokkbebyggelse, Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.04.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R03D Reguleringsendring Håhjem-Solnør Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R03C Reguleringsendring Håhjem-Solnør Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R03A Reguleringsendring Håhjem-Solnør Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 01.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R03B Reguleringsendring Håhjem-Solnør (Vaulen) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504607 Reguleringsendring innen reguleringsplan for Klipra. Adkomst til Bergvegen 27 B. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332l Reguleringsendring innen, del av felt C. Vedr. Gnr 19 bnr 324 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504494A Reguleringsendring innenfor reguleringsplan for Hoff øst, Ellingsøy Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504517 Reguleringsendring Kråmyra Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R01A Reguleringsendring Lia (Lundbøen) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.05.1985
Vis info 1529R47B Reguleringsendring næringsområde Digernes Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.08.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R33A Reguleringsendring RV 661 Digernesskiftet (X E39) - Straumen - Stette Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.12.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R22B Reguleringsendring Skodje sentrum - område B9 og P1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.04.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R09E Reguleringsendring Skodje tettstad nord - eldrebustader i Sentrum Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R09F Reguleringsendring Skodje tettstad nord - Grushola Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.06.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R25A Reguleringsendring Solnør Gaard golfbane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504587 Reguleringsendring til forretning/industri innenfor område I 1D, Møre felleskjøp, Spjelkavik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.05.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R02A Reguleringsendring Valle-Håhjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.11.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R02B Reguleringsendring Valle-Håhjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012003158 reguleringsendring ved Brødrene Sunde as Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504559 Reguleringsendring, Moa Vest – Herdbanen og boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504560 Reguleringsendring, Moaområdet – ishall og gangbro og forretning/kontor Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504478 Reguleringsplan Blindheim Omsorgssenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504502 Reguleringsplan Flisnes næringspark og Havnevika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504473 Reguleringsplan for ""Blindheim/shell - bussholdeplass Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504132 Reguleringsplan for Bogneset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.11.1957
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504500 Reguleringsplan for Borgund videregåendeskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R92 Reguleringsplan for bustadområde Nedreskodje Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R94 Reguleringsplan for bustadområde Valleparken Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504516 Reguleringsplan For Cubaområdet på Fjelltun. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504507 Reguleringsplan for del av eiendomen Gnr. 153, bnr. 10.Myklebust, Ellingsøya Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R73 Reguleringsplan for del av gnr.12 bnr.1 - Skodje sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.02.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R26 Reguleringsplan for del av gnr.12 bnr.3 Indrebø Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R37 Reguleringsplan for del av gnr.14 bnr.2 på Valle Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R80 Reguleringsplan for del av gnr.17 bnr.1 -Britplassen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R55 Reguleringsplan for del av gnr.2 bnr.2 Heggebakk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R61 Reguleringsplan for del av gnr.21 bnr.1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R58 Reguleringsplan for del av gnr.21 bnr.5 Skodje sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R49 Reguleringsplan for del av gnr.27 bnr.6 Grindvikgjerdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R63 Reguleringsplan for del av gnr.48 bnr.1 - Rorbuer på Stavset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R31 Reguleringsplan for del av gnr.50 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R75 Reguleringsplan for del av Honningdalsvågen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R45A Reguleringsplan for del av Skodje indre - reguleringsendring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R45 Reguleringsplan for del av Skodje indre - Skodjevågen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504470 Reguleringsplan for del av Stokkereit, Ellingsøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R59 Reguleringsplan for delar av område F3 i Skodje sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042009002840 Reguleringsplan for deler av Årset og Stokke, Ellingsøy, endring av veg 5, BE 4 og BE 5 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R50 Reguleringsplan for Digernes vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R33 Reguleringsplan for Digernesskiftet (X E39) - Straumen - Stette Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R68 Reguleringsplan for E39 Dragsundet - Ørskog kommunegrense Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R20 Reguleringsplan for Europaveg 39 Håhjem - Valle (tidl. Riksveg 1) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534121 Reguleringsplan for felt B14 og O7 - Eidsvikeidet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R62 Reguleringsplan for Flakk næringspark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R10 Reguleringsplan for Flåthe Trevare AS - Industri Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.03.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504485 Reguleringsplan for fortau langs gamle Lerstadveg. Fra Svalevegen til Gåseiddammen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R40 Reguleringsplan for Fyllingmarka hytteområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R52 Reguleringsplan for gangveg Grindvikgjerdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504498 Reguleringsplan for gangveg ved undergang Åsesletta innen reguleringsplan for Åse - Furmyr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R46A Reguleringsplan for gjestehus - Glomset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R30 Reguleringsplan for Glomset industri Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504551 Reguleringsplan for Gnr 117 bnr 10, Hessa syd. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.04.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504582 Reguleringsplan for gnr. 32, bnr. 481, Mosevegen 14 i Fremmerholen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R34 Reguleringsplan for gnr.13 bnr.26 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504509 Reguleringsplan for Gnr.17, bnr. 126 - Skarpetegane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504508 Reguleringsplan for Gnr.21, bnr. 38 - Remvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R18 Reguleringsplan for gnr.64 bnr.2 Grasdal hytteområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R17 Reguleringsplan for grenseområde reiselivindustri - Håhjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R14 Reguleringsplan for Grindvik-Berget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R19 Reguleringsplan for Grindvik-Berget vest - endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R60 Reguleringsplan for Gyrihaugen bustadfelt - Utvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012001969 Reguleringsplan for Gåseid - Lerstad. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504577 Reguleringsplan for Gåseidnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504490 Reguleringsplan for Hans Martha-Haugen, Aspøya. Offentlig område - omsorgssenter Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504569 Reguleringsplan for Hessa syd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504629 Reguleringsplan for Hessa syd - gnr. 118, bnr. 10 og 243 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504615 Reguleringsplan for Hjellhaugen øst, Emblem Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.12.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504494 Reguleringsplan for Hoff øst på Ellingsøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504510 Reguleringsplan for Hovdeland - Alvika. Økt masseuttak - spesialomr. SP4 og SP6. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504609 Reguleringsplan for Hovlia, Ellingsøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R29 Reguleringsplan for hyttefelt Øye del av gnr.58 bnr.1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504574 Reguleringsplan for Høff øst på Ellingsøy, utvidelse Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.08.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504493 Reguleringsplan for Høgvoll Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R03 Reguleringsplan for Håhjem-Solnør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.06.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R65 Reguleringsplan for Håhjemsvik, del av gnr.14 bnr.3 og 4 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R83 Reguleringsplan for Kallarhaugen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504591 Reguleringsplan for Kaptein Linges veg 23, gnr. 119 bnr. 16 - Skarbøvika. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R15 Reguleringsplan for Karlvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R39 Reguleringsplan for Krissengarden - del av gnr.52 bnr.3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R64 Reguleringsplan for Kvernhusmyra hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R53A Reguleringsplan for Leite steinbrot Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.06.2015
Vis info 1529R53 Reguleringsplan for Leite steinbrot - del av gnr.51 bnr.3 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 23.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504193 Reguleringsplan for Lerstad utmark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.10.1969
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R01 Reguleringsplan for Lia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.11.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R11 Reguleringsplan for Lia vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504188 Reguleringsplan for Martingjerdet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R78 Reguleringsplan for naustområde del av gnr.48 bnr.24 - Stavset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R77 Reguleringsplan for naustområde Honningdalsneset gnr.7 bnr.1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.10.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R93 Reguleringsplan for naustområde Honningdalsvågen Nasjonale forventninger Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R82 Reguleringsplan for naustområde Honningdalsvågen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R91 Reguleringsplan for naustområde Leithaugvika - Honningdalsvågen Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R44 Reguleringsplan for Nedre Berget Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.01.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504617 Reguleringsplan for Nedre Strandgate 25-31 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504458 Reguleringsplan for Nedregaard. Klage på vedtak og anmodning om beh. i Bystyret Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.12.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R74 Reguleringsplan for Nedreskodje - del av gnr.24 bnr.1 m.fl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504668 Reguleringsplan for Nes, deler av gnr. 146 bnr. 1 og 5 med flere. Detaljregulering Planforslag 23.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R81 Reguleringsplan for Nilsgarden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.10.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R41 Reguleringsplan for Nilsgjerdet bustadfelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.03.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504469 Reguleringsplan for nordvestre del av Gåseidneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504468 Reguleringsplan for ny adkomstveg og parkeringsplass ved Sunnmøre museum innen reg.planomr... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R38 Reguleringsplan for Olivermarka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R72 Reguleringsplan for Olmanngjerdet gnr.21 bnr.459 m.fl. - Skodje sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504464 Reguleringsplan for områdene B1 og B2 (gnr 50 bnr 1) innenfor reguleringsområdet for Åse Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.04.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504492 Reguleringsplan for områder nord for Aksla, Sorenskriver, Bullsgate - Verpingsvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461997001 Reguleringsplan for Ona og Husøy Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R67 Reguleringsplan for parsell gnr.21 bnr.387 Bøen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R16 Reguleringsplan for reiselivsbustadområde - Håhjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504505 Reguleringsplan for Remvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R71 Reguleringsplan for rundkøyring på Stette (Fv 661 X Fv 107) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.01.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R66 Reguleringsplan for RV 661 hp 50 Skodjevåg - Lia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R04 Reguleringsplan for Røland gnr.21 bnr.184 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1976
Vis info 1529R43 Reguleringsplan for Sagatun - del av gnr.51 bnr.12 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 16.12.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R86 Reguleringsplan for sagbruk og lagerområde på del av 48/1 Stavset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R57 Reguleringsplan for seniorboliger i Skodje sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.11.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504504 Reguleringsplan for Skarpetegane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R42 Reguleringsplan for Skodje kyrkjegard Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R22 Reguleringsplan for Skodje sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1991
Vis info 1529R09A Reguleringsplan for Skodje sentrum Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 07.09.1981
Vis info 1529R09 Reguleringsplan for Skodje tettstad nord Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.12.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R08 Reguleringsplan for Skodje tettstad sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R07 Reguleringsplan for Skodjevåg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.02.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504482 Reguleringsplan for Slevika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.09.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R85 Reguleringsplan for Solstad Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006712 Reguleringsplan for Sperre 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504451 Reguleringsplan for Spjelkavikheimen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R70 Reguleringsplan for Stavset hytte- og rorbuområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R36 Reguleringsplan for Steinsetsætra hytteområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R32 Reguleringsplan for Stettefisk, del av gnr.3 bnr.1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.08.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R05 Reguleringsplan for Stige-Engesetdal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R84 Reguleringsplan for Storbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.01.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504481 Reguleringsplan for Storvika småbåthavn - Skarbøvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420110005 Reguleringsplan for Taremareby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504585 Reguleringsplan for Tjørsundet småbåthavn Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R48 Reguleringsplan for toplanskryss Digernes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R24 Reguleringsplan for utviding Lia vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.04.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R79 Reguleringsplan for Valle - Jovikhaugen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.04.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R69 Reguleringsplan for Vallebygrenda bustadområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R02 Reguleringsplan for Valle-Håhjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.11.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R12 Reguleringsplan for vassforsyningsanlegg Skodje Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504491 Reguleringsplan for Ytreberg - bussholdeplass Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504471 Reguleringsplan for Ytreberg - bussholdeplass Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504476 Reguleringsplan for Ødegård boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.04.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504600 Reguleringsplan for Ålesunds sentrale sjøside, Prestebrygga – Stornespiren - Rådhusplassen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.04.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504506 Reguleringsplan Holen - Olsvik. Del av Gnr. 32, bnr. 1. Reguleringsendring som del av områ... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504465 Reguleringsplan Høgskuleområdet, reguleringsendring for ny innfartsveg, parsell Sørneset-S... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R88 Reguleringsplan Leitegarden 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504610 Reguleringsplan Løvika gnr 5, bnr2 og 203 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504467 Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser innen Reg.plan Borgundgavlen - Skuggen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R51 Reguleringsplan miljøtiltak i Skodje sentrum - mindre vesentleg endring frå 07.02.06 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153445 Reguleringsplan Sandane byggefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153423 Reguleringsplan Vatneeidet 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.03.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153424 Reguleringsplan Vatneeidet 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504195A Reguleringsplanen for gnr. 37, bnr. 1 og 2. Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplanen. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.06.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504697 Reguleringsplanen for riksveg 658, Flatholmen. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.12.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012001784 Reguleringsplanen for Ålesunds sentrale sørside. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504683 Reguleringsplaner for Svorshamna industriområde - Ellingsøya. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504563 Regulerinsplan for Brusdalsvegen 10, Spjelkavik Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504673 Rema sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012003629 Remavika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534140 Remma Del av gnr 13 bnr 12 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.2009
Vis info 150454 Repslagergaten, reg. av trappefortaug ved endel av R Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 09.11.1923
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209t Revedert bebyggelsesplan for BK 5, Larsgårdsneset Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15347 Rogne - Nogva Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153432 Rogne barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100003 Rorbuer mm på gnr 110 bnr 16 i Vestrefjord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232009002 RV 650 Skarbøhammaren - Vestre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232008001 RV650 Amdam - Giskemo Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232009001 RV650 Gang-/sykkelveg Skarbøhammaren - Skarbø skule Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2009
Vis info 150409 Røisegaden paa strækningen mellem Buholmgaden og Gjærdegaden, omreg. af R Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 15.09.1902
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504438b Røkeritomta Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153455 Rønstad hyttefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461986001 Røsok Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461999001 Røsok vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534139 Røvreit gards- og fritidsbyggelag Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000832 Sandøy - gbnr. 812/33 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000827 Sandøy - gbnr. 814/13 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013007632 Sjursåkeren - gnr. 17 bnr. 971 og 1087 - Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153447 Sjøbuda på Longva Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231985005 Sjøholt Aust Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231993003 Sjøholt feriesenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.11.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232012002 Sjøholt næringshage Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.10.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231986001 Sjøholt sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232019001 Sjøholt sentrum Områderegulering Planlegging igangsatt 12.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232006001 Sjøholt sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000770 Sjøholt sentrum - områderegulering Områderegulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232015003 Sjøholt skule og idrettsformål Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231990001 Sjøholt Syd Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231994001 Sjøholt Vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.01.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231975002 Sjøholtreitane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.05.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231986002 Sjøholtstranda 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.07.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462014002 Sjåberget småbåthamn Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.06.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504647 Skansenkaia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.10.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231981001 Skarbø Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231993004 Skarbø II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504573 Skarbøvik mekaniske Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504418 Skarbøvik, endr. m/best. for Tueneset, tomt til akvarium med tilhørende anlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346 Skarbøvik, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020002274 Skarbøvika - endring innenfor I 6 og I 7, Osholmen - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001688 Skarbøvika – områdeplan Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2013004346 Skarbøvika, område I 7 - gbnr. 119/148. Mindre endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.04.2019
Vis info 150481 Skarbøvika, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.10.1938
Vis info 150406 Skaregaden fra Toldbodgaden til Havnen, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.08.1900
Vis info 150425 Skaregaden, utvidelse Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.11.1904
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462010001 Skaret Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504504C Skarpetegane Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504504D Skarpetegane, reg_endring B2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.12.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504446b Skateflua nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019013765 Skodje kyrkje - gbnr. 521/12, 101, 402, 376 og 523/1 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020008307 Skodje sentrum - Korsveggården Terrasse - Gbnr. 521/473 - Planendring Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000335 Skoraplassen, Gamle Emblemsveg - gbnr. 6/218 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332 Skothaugen, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.07.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504287 Skuggenhaugen - Lerstad, innfartsveg, reg.plan for S med sideveg Gåseidkrysset - Ratviksvi... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461992001 Skuleområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461992001-01 Skuleområdet - frå landbruk til bustadtomter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.12.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534132 Skulevegen ved Brattvåg barneskule Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.09.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001863 Skutvika - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042018000448 Skutvika havneområde Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012009342 Skytterholmen Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504630 Skåthaugen nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504618 Skåthaugkleiva Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.12.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504401 Slinningen - Olsvikskaret del 2, reg.endring for søndre Slinningsodden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.10.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504302 Slinningen - Olsvikskaret del 2, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.1982
Vis info 1504100 Slinningen, reg.endring ved Saltkompaniet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 14.12.1949
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504261 Slinningsodden - Olsvikskaret del I, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.08.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504401D Slinningsodden mve Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534108 Slyngstad - Fagerli, gang- og sykkelveg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000793 Slyngstad - gbnr. 378/3 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462004001 Smihaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534131 Småbåthamn i Tennfjord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153431 Småbåthamn på Terøy Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016011 Småbåthamn Tennfjord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2019
Vis info 150435 Sorenskriver Bulls gate og Toldbodgaten, omreg. av aapne pladser Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.04.1909
Vis info 150438 Sorenskriver Bulls gate, Nygaten og Hans Strøms gate, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.01.1910
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504445A Spere_ mve for deler av BE1 og BE2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504613 Sperre_Brødrene Sperre Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504417 Spjelkavik - BK 1, endring m/best. vedr. gnr. 25/ bnr.54 og 14 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015008476 Spjelkavik - Reguleringsendring for idrettshall og – anlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504339 Spjelkavik - Vegsund del 1, endring vedr. kryss veg 19/Rv 14, m/bes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504275 Spjelkavik - Vegsund del 1, reg.plan m/best. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504312 Spjelkavik - Vegsund del 2, endring vedr. felt O 4, Vegsund sjukeheim, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300 Spjelkavik - Vegsund del 2, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504397 Spjelkavik BK 1, reg.endr. for en del av område F 1 (fellesareal) til konsentrert boligomr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019013814 Spjelkavik del 1 - Breivika industriveg 41. Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.08.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001978 Spjelkavik del 1 - Lerstadvegen. Reguleringsendring for Breiviktunet Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504361 Spjelkavik del 1, reg.endring vedr. område SI 2 i Breivika, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319 Spjelkavik del 1, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.11.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504365 Spjelkavik del 1/Holen - Olsvik, reg.endring innenfor område I 3, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.12.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013002238 Spjelkavik del 1_Holen-Olsvik, brødr.Dyrøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504322 Spjelkavik del 2, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.04.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319M Spjelkavik del1_Gml.Skoleveg 16_gnr 32_bnr 35 og 52 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504555 Spjelkavik Gnr.24 Bnr.438 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504413 Spjelkavik sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020019738 Spjelkavik sentrum - Kanalvegen, gbnr. 24/258 mfl. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000167 Spjelkavik sentrum - Myrabakken. Karl-Jons veg, gbnr. 24/17. Reguleringsendring Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042014002046 Spjelkavik sentrum - Myrabakken. Reguleringsendring innenfor område B24 og F10 vedr. gnr. 24 bnr. 314. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504537 Spjelkavik sentrum, Myrabakken. Reg. endr. innenfor område B12 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.03.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000314 Spjelkavik øst I, BK2 - Spjelkavikgjerdet - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504366 Spjelkavik øst I, endr. av off. areal (O 1) til bolig-bebyggelse (B 8), m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504231 Spjelkavik øst I, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.05.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000265 Spjelkavik øst I_Nedregården Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504229 Spjelkavik øst II, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.01.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504366D Spjelkavik øst_mve for del av gnr23 bnr18 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504352 Spjelkavik, detaljreg. for idrettshall og idrettsanlegg m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.03.1987
Vis info 150493 Spjelkavik, forandring Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.10.1947
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504102 Spjelkavik, reg.endring Nyland Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.04.1950
Vis info 150499 Spjelkavik, reg.endring ved Gunvald Myren Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 06.10.1949
Vis info 150479 Spjelkavik, reg.plan Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 02.04.1938
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504230 Spjelkavik, reg.plan for et friområde nord for turheisen, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.01.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504694 Spjelkavik_idretshall_anlegg, hoppbakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504444a Spjelkavikgjerde-mve.GNR.23 BNR.25 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.02.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504229D Spjelkavikgjerdet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504410 Spjelkavikneset - Moa - Breivika, Rv 1/Rv 9, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504249 Spjelkavikplanen, detaljreg. for området B 6, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.08.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504264 Spjelkavikplanen, reg.plan for område B 3 - Spjelkavik sentrum, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.12.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504225 Spjelkavikplanen, reg.plan for område BK 1, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.08.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504283 Spjelkavikplanen, reg.plan for områdene B2, S 10, ST 1, S 4 og A 1, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462009001 Steinbrotet - Finnøy Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000798 Steinholt - del av gbnr. 697/85 og 189 - detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461979001 Steinshamn Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.06.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462015004 Steinshamn - areal til fiskeriretta næringsverksemd Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462018001 Steinshamn - Fortau Rv 207 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.12.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461997002 Steinshamn - Gangveg Steinshamn - skulen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461983001 Steinshamn hamneområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000493 Steinshamn, området BKB2 - detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info 150486 Steinvågneset og tilstøtende strøk, reg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.07.1943
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001845 Steinvågneset, Tonningsgate 21-27 - gbnr. 122/16 mfl. - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 150490 Steinvågsundet, endring i reg. og bro over S Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.06.1947
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504649 Steinvågvegen41 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042018004139 Stokke. gnr. 161 bnr. 2 - Mindre reguleringsendring Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504623 Stokke_gnr161_bnr2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.05.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150420177899 Stokke-Årset - Ellingsøy - gnr. 160 bnr. 150 med fler - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209 Store Nørve og Larsgården, endret reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.05.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504335 Store Nørve og Larsgården, endring av område L 1 (tidligere Nio gartneri) til boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.12.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504247 Store Nørve og Larsgården, omreg. av del av område BK 5 til to tomter for eneboligbebyggel Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.07.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504252 Store Nørve og Larsgården, reg.endring av område BK 6 (Torvteigen), m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504292 Store Nørve og Larsgården, reg.endring for en del av Larsgårdsringen ved Torvteigen, m /be Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504288 Store Nørve og Larsgården, reg.endring vedr. et område (B 18) syd for Larsgården skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153488 Storgata Brattvåg - parsell Instevågen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534144 Storgata nord - gnr 29 bnr 37 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153484 Storgata nord i Brattvåg - endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15461997003 Storhaugen - Finnøy Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504358 Storhaugen byggefelt, Emblem, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.1988
Vis info 150473 Storhaugen med omgivelser, omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 12.01.1937
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504589 Storhaugen vest Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504589A Storhaugen vest, mindre endring for gnr. 6 bnr. 250 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504429 Storhaugen, reg. plan m/best. Gnr. 6, bnr. 172 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.10.1998
Vis info 150411 Storhauggaden og Skudevigskaret, reg. af strøget mellem S Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 15.09.1902
Vis info 150494 Storhauggaten mellom Øvre og Nedre Strandgate, sløyfing av S Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.01.1948
Vis info 150458 Storledsbakkens reg., forandring Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.11.1927
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153485 Strandgateområdet i Brattvåg - endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504495 Strandsona Bogneset - Furmyra, del 2:Svartskjæret - Furmyra. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.03.2003
Vis info 150450 Sundgaten, reg. av en aapen plass ved S Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.12.1919
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020010633 Sunnmøre soningssenter m.m. Digernes - Reguleringsendring Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R87 Sunnmøre soningssenter m.m., Digernes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.05.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231996001 Svartjønnshaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012008678 Svorshamna Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020011030 Svorta, massedeponi - Detaljregulering - gbnr. 531/31 med fleire Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153480 Synnalandsdalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.03.1972
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153492 Synnalandsdalen 3 - endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.10.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153479 Synnalandsdalen 3 - endring 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15346 Synnalandsneset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.11.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153422 Sætergarden - endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504382 Sørneset - Skuggenhaugen, innfartsveg, reg.endring vedr. offentlig kai (Trio), m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504452 Sørnesvegen - Borgundvegen. Ny kryssløsning Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504659 Sørnesvågen, gnr 139 bnr 375 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153470 Søvik - Gamlem del 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153471 Søvik - Gamlem del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534134 Søvik aust endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153473 Søvik byggefelt 7 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153477 Søvik sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.05.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000797 Søvik, Hagane gbnr 475/327 - mindre endring-fjerne veg Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001071 Søvik, småbåthamn - gbnr. 475/1 - detaljregulering Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153478 Søviknes industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153472 Søviknes industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153430 Søvikreit - del av byggefelt 6 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.04.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012007373 Taftasundet - Gnr. 164 bnr. 1 og 7 - regulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342017003 Tennfjord - gbnr. 72-5 og 14 - naustområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153463 Tennfjord aust Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.12.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153464 Tennfjord barneskule Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153465 Tennfjord vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534138 Tennfjord vest - Barnehagetomta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153462 Tennfjord vest - endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153446 Tennfjordneset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534109 Tennfjordtunet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534123 Tennfjordtunet 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.12.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153466 Terøy byggefelt del 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.08.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153467 Terøy byggefelt del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.08.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153469 Terøy byggefelt del 2 - Endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.01.1800
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153468 Terøy industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.03.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504-Test Test tittelfelt Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200F Tillegg fra friområde til boligtomt 51/193 - Grethe Sunde Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.10.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504632 Tjørsundet for delav Gnr. 54 Bnr. 2 og 45 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.2010
Vis info 150439 Toldboden, omreg. av aapen plads ved T Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.11.1910
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231975001 Tomt og tilkomstveg til Sjukeheimen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.10.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534136 Tomtedeling for gnr 72 bnr 1 - 4 bustadtomter i Trolldalen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300j Tomtedeling for resterende del av BR 3, Skytterholmen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300r Tomtedeling-/bebyggelsesplan for sørvestre del av BK 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300u Tomtedeling-/bebyggelsesplan for sørvestre del av BK 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504302B Tomtedelings-/bebyggelsesplan for B 20 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.05.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534111 Tomtedelingsplan Eidsvik Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 01.01.1800
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504440A Tomtedelingsplan for del av gnr.118, bnr.2. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.01.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504569B Tomtedelingsplan for felt FS1 i reguleringsplan for Hessa syd Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.06.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504132A Tomtedelingsplan for Gnr. 45, bnr.1 - Bogneset Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.04.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504132B Tomtedelingsplan for Nordvestre Bogneset. Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.04.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504430A Tomtedelingsplan for område B1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.09.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534124 Tomtedelingsplan Uggedal Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 01.01.1800
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534113 Tomtedelingsplan Uggedal Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 01.01.1800
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534117 Tomtedelingsplan Urkedal Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 01.01.1800
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504377c Tomtedelingsplan, disponering av tomtene 60 og 60 A Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.01.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209Q Tomteinndeling for område B 13 øst for Torvteigen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.11.1994
Vis info 150441 Torberg Arnesens gate, omreg. av aapen plads østen- for T Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 02.07.1915
Vis info 150475 Torberg Arnesøns gate, Verpingsvika, omreg. vedr. innskrenkning av en del av T Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 12.03.1937
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1529R89 Trafikkavvikling skuleområdet i Skodje Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.10.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209R Trippevegen_justering mellom B14 og isolasjonsbelte Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.05.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201A Tronstad gartneri Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.01.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012002974 Tronstadhagen. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042013001439 Tudalen nord Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504437 Tunnel gjennom AKSLA, YSTENESET - VERPINGSVIKA. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.11.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006698 Tørla – Fylkesveg 397 Tørlevegen, gang- og sykkelveg – Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000717 Tørla - gnr. 54 bnr. 5 med fler - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006694 Tørla – Reguleringsplan for Hankane aust – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006697 Tørla – Reguleringsplan for Hankane naustområde, gnr. 54 bnr. 7 og 145 – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006693 Tørla – Reguleringsplan for Hankane, Bærhaugen – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006692 Tørla – Reguleringsplan for Inste Hankane, gnr. 54 bnr. 9 mfl. – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006695 Tørla – Reguleringsplan for Vågsledbakken – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006690 Tørla – Reguleringsplan for Årvika – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042016006691 Tørla – Reguleringsplan for Årvika vest – Endring av planbestemmelser Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504579 Tørlavegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.11.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504U26 U26 Nasjonale forventninger Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153448 Ulla del 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.08.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153449 Ulla del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.08.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498F Utretting av Emanuel Mohns veg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504238A Utretting av Emanuel Mohns veg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.03.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153429 Utsikten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504238D Utvidelse av Per Bolstads veg/Fagerlibakken Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504365a Utviding av I 3 (kaiområde) ved Brødr. Dyrøy AS Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.03.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534135 Vadset industriområde - Endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001066 Vadseth - Tennfjord skule - gbnr. 372/305 - detaljregulering gangveg Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000748 Vallegrenda bustadfelt, utviding - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000743 Valleparken - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504320A Varig dispensasjon vedr. regulert veg - gnr. 139/bnr. 244 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 12.07.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462013003 Vassbethaugen gangveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.10.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020023298 Vasstrandvegen 67 - gbnr. 22/353 - Detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153458 Vatne aust Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153460 Vatne bukollektiv Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153461 Vatne sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153420100008 Vatne sentrum og rv 661 - ny bru Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 16.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153443 Vatne sjukeheim - kyrkja Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.12.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153442 Vatnedalen byggefelt Eldre reguleringsplan Opphevet 31.01.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000297 Vatnedalen gbnr. 397/11 Detaljregulering - jegeropplæringssenter Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153441 Vatnedalen travsportområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000805 Vatneeidet barneskule gbnr. 395/19 mfl.- detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534110 Vatneeidet gnr 94 bnr 4, 15 og 95 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15342016002 Vatneeidet, gbnr 394/33 mfl - utviding av skuleområdet Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 18.10.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504276A Ved Lerstad Bensin & Service vedr. et uteareal Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.02.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300E Vedr. atkomst til F 10 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.03.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504334a Vedr. atkomst til områdene BE 6 e og BE 6 f Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346C Vedr. atkomst til Osholmen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.12.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504412B Vedr. atkomstveg 5 (Av 5) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346F Vedr. atkomstveg til I 1 samt innpassing av et naustområde i Drevika Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 22.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300D Vedr. avkjørsler m.m. til industriområdet I 5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.03.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300H Vedr. BE 20 - 21 og veg 11 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.01.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504379A Vedr. boligtomt til Leif Hessen på gnr. 118/bnr. 11 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.05.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504388a Vedr. del av småbåthavn til industri (gnr. 134/bnr. 98) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.01.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319A Vedr. felles avkjørsel mellom gnr. 32/bnr. 142 og 32/144 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.08.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290A Vedr. felt F 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.01.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504250C Vedr. flytting av atkomst mellom O 1 og BE 6a (v/Judit Hofflund) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346E Vedr. flytting av busslomme i Kleivane Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.10.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504250B Vedr. flytting av gangveg samt tomtedeling innenfor BE 6 c Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 16.03.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332b Vedr. forskyvning av veg 19 og veg 33 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504309b Vedr. friområde F 6 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.06.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504332a Vedr. friområde mellom veg 25 og veg 32 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504221A Vedr. gangbro ved Lerstad barneskole Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 04.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504299a Vedr. gangveg langs felt BE 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300o Vedr. gangveg/atkomst til gnr. 16/bnr. 30 - Vegsundrabben Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.01.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300q Vedr. gangveg/snuplass mellom BE 25 og BE 26 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.10.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504280A Vedr. gangveger ved idrettsplassen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.01.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504377a Vedr. gnr. 12/bnr. 2 m/flere Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.05.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504238C Vedr. grensejustering av gnr.133/bnr. 188 mot øst ved Fjelltunvn. 64 B Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504248a Vedr. Harald Ratviks veg 16a - d («Bakketun) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.04.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346B Vedr. Hellig Olavs gate (12-28, 34-45) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.12.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504302a Vedr. industriområdet I 2 og I 3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 25.04.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504346D Vedr. industriområdet I 8 og Aarsethervegen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504357c Vedr. intern fellesveg i område B 9 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504371a Vedr. justering av linjeføring for veg 15 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.08.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504324A Vedr. justering av tomtegrensene innen BV 15 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300p Vedr. justert gangvegtrasé syd for Blindheim barneskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498I Vedr. krysset mellom Volsdalsbakken og Kristoffer Randers veg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.04.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504283A Vedr. Lillestøl-eiendommen Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 29.08.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237G Vedr. off. areal (ved tidl. Reperbana) til villamessig bebyg-gelse som tillegg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.10.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504357b Vedr. omlegging av gangveg over gnr. 17/bnr. 634 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.11.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290F Vedr. omr. F 13, BV 5 og I 1 - flytting av gangatk. til F 13 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.12.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504231d Vedr. område B 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504357a Vedr. område B 7 og B 8 (Hetlandhus) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.08.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290B Vedr. området ved Holsstien Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.08.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504240B Vedr. P. A. Musæus veg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 31.05.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504302c Vedr. reduksjon av busslomme ved gnr. 117/bnr. 61,106,111 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 20.11.1997
Vis info 150414C Vedr. sletting av regulert gate: Torberg Arnesons gate, Verpingsvika (opphever plan nr. 75) Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 24.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504290C Vedr. snuplass ved veg nr. 2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.03.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504395A Vedr. støyskjerming Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504250A Vedr. tomtedeling Remafeltet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.09.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300G Vedr. veg 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.12.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300C Vedr. veg 37 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504277A Vedr. veg 4 innenfor område BV 3 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 21.11.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300A Vedr. veg 41 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.10.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504377b Vedr. veg C Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504353a Vedr. økt utnyttelse innen gnr. 37/bnr. 15 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 23.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200I Vedr. økt utnyttelse og redusert byggelinje for 51/26 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.12.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504360a Vedr.redusert felles lekeareal og atkomstveg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504300I Vedrørende O 3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237F Veg 1 (Bognesvn.), redusert bredde Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 14.03.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504228A Veg 13, forskyvning nordover av vestre del Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 13.05.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504237C Veg 6 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 02.02.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498E Veg mellom Kneiken og Roald Amundsens veg Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 19.06.1975
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232009003 Veg til Ørskog vidaregåande skule Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504625A Vegkryss FV399 Bogrgundvegen_korrigring av frisiktsonene Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504426 Vegsundhaugane, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019013768 Vegsundrabben - gbnr. 16/116 - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.04.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000338 Vegsundvågen- gnr. 15 bnr. 6 m.fl.- Mindre reguleringsendring for B2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.10.2019
Vis info 150466 Verpingsviken - Flatholmsundet, div. omreg. Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.05.1931
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504529 Vesentlig reg. endr. vedr. Flisnes Næringspark Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.11.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153487 Vesterheim - Årsund Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15462016003 Vestre del av Finnøy småbåthamn Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504493A Vestre Høgvollvegen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.10.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504669 Vik skole og idrettshall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504619 Vik_Gnr 156_Bnr 3_Ellingsøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.12.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153410 Vikadalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504371 Vindgården, omarb. og ny behandling i kommunen, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000726 Vindgårdskiftet - gnr. 51 bnr. 234 og 235 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 150487 Volsdalen sør for Kapstads eiendom, reg. av nytt brannbelte i V samt opphevelse av tidl. brannbelte Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.11.1946
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042008002799 Volsdalen_sykkelplan Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498D Volsdalsbakken 7, boligtomt Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.07.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498H Volsdalsbakken vedr. grenser mot Volsdalstunet Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 27.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504340 Volsdalsbakken, østre del, endring vedr. gangveg-forbindelse fra V og Kristoffer Randers v... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.03.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 150498G Volsdalsbakkens nedre del Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 24.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504420 Volsdalsneset idrettspark, reg.plan m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012005720 Volsdalsneset sør - detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.02.2017
Vis info 150401 Volsdalsvei, reg. af ny V Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.07.1899
Vis info 150413 Volsdalsveien fra Klipragaden over Bygrensen og gjennem Byggebæltet, reg. af fortsettelse af V Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 23.12.1902
Vis info 150468 Volsdalsvågen - Nørvevika, reg. av strøket V Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.01.1934
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504423A Vågavogen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020004601 Våghall - gbnr. 328/193, 328/249, 328/192 - Brattvåg-detaljregulering konsentrert bustad Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153452 Vågholmane byggefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153454 Vågholmane byggefelt - Endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.10.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153453 Vågholmane havn - Nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534133 Vålhaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2009
Vis info 150433 Wasmuths gate og sløifning af Farverigaten, omreg. av W Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 13.06.1908
Vis info 150485 Ystenesgaten fra Repslagergaten til Volsdalen med sønnenfor liggende gater og tverrgate mellom Borgundveien 84 og 84a, reg. av Y Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.06.1941
Vis info 150434 Ystenæsgaten, forandret reg. af Y Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.10.1908
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534129 Ytre Farstad - Hytteområde på gnr 18 bnr 9 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504520 Ytre holen Spjelkavik - reguleringsendring. Fra serviceindustri/friområde til bolig Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504201 Ytterholen - Fremmerholen, reg.plan for en del av gnr. 32, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.03.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2019013721 Ytterholen - gbnr. 32/420 mfl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.10.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504262A Øking av antall tomter Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 15.03.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232014001 Ørskog brannstasjon Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232001003 Ørskog bygdepark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232013003 Ørskog Hestesportsenter, Kråna Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232015004 Ørskogfjellet - sørsida Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15231989001 Ørskogfjellet 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504319k Østre Breivik 8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504209K Østre del av område B 12 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 09.04.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042017004786 Øvre Holen, gnr. 32 bnr. 2 – detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232002002 Øvre Lande del av gnr 96 bnr 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504284 Øvre Strandgate, Kirkegata, Storhauggata og Stats-råd Daaes gate, reg.plan for kvartalet Ø... Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.04.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012000021 Øvre Utstillingsplass - Fjellstua. Badeland og heisanlegg. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2018
Vis info 150405 Øvregaden, omreg. og forlængelse Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.12.1899
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153415 Øytun Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153416 Øytun - Endring 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534122 Ålesund oljekledefabrikk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.04.2006
Vis info 1504342 Ålesund sentrum Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.04.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001118 Ålesund sentrum - Brosundtunnel - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001118GWMNL Ålesund sentrum - Brosundtunnel - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015002781 Ålesund sentrum - Del av kvartal 40 - Detaljregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020001128 Ålesund sentrum - områderegulering, endring av bestemmelser Mindre reguleringsendring Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000337 Åregjerdet 2 - Spjelkavik del 2 - gbnr. 51/249 - mindre endring Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 26.02.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504309 Årset og Stokke, reg.plan for deler av Å, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.04.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534102 Årsund del 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.06.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534100 Årsund del 1 - endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534101 Årsund del 1 - endring Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 153499 Årsund del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.11.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534143 Årsund del 2 - endring Brattvåg kyrkjegard Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534104 Årsundkrysset - Vesterheim - Synnalandsdalen nordre del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.05.1981
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504224 Åse - Furmyr, endret reg. ved område B 1, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.07.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504245 Åse - Furmyr, omreg. av friområde til bygge-område, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.01.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504325 Åse - Furmyr, omreg. av gartneriområdet til 4 bolig­tomter m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.10.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504389 Åse - Furmyr, reg.endring av friområde til spesialområde for kommunalteknisk virksomhet (Borgundfjordvegen), m/best. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.09.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504406 Åse - Furmyr, reg.endring fra jordbruks- til bolig-formål (Furmyr Gartneri) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.12.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504296 Åse - Furmyr, reg.endring vedr. krysset Åsehagen - Geilebergvegen samt sløyfing av tverrga Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.05.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504278 Åse - Furmyr, reg.endring vedr. to boligtomter hhv. vest og syd for Åse skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200 Åse - Furmyr, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.12.1970
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020024687 Åse - Furmyr, Åsegjerdet 18 B - reguleringsendring Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504415 Åse - sykehusområdet - endring, reg.endr. m/best. for Larsmarka gnr. 50/bnr. 1404 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504384 Åse - sykehusområdet, endr. vedr. helikopter-landingsplass/-hangar, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.11.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504241 Åse - sykehusområdet, reg.endring av området mellom Geilebergvegen og E 69, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.08.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504634 Åse Brygge Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504620 Åse nord og Åse øst 1_planrevisjon Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.09.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504421 Åse øst 1, revidert plan med arealutvidelse Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200k Åse_Furmyr_mve Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000719 Åsegardane, Ludvikmarka sør - delområde III - reguleringsendring, detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504662 Åsegardane_Kolbeingarden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042009001995 Åsegardane_Kristoffergarden_gnr50_bnr3 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504663 Åsegardane_Ytre Åse Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504578 Åsegarden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2020000318 Åsegjerdet 18B - gbnr. 51/409 og 50/618 - detaljregulering Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1534103 Åsen terrasse Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.11.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15232003001 Åserørene Hyttefelt - Vaksvikfjellet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504200A Åsestien, forskyvning Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 18.03.1971
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504276 Åsestranda - Lerstadkrysset, reg.plan for forbin-delsesveg med tilstøtende områder Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.02.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042012001304 Åsestranda syd Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504368 Åsestranda syd, endr. BR 2 (Ansgar Aasestrand), m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 11.05.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504419 Åsestranda syd, endring m/best. for områdene BV 10 - 16, BK 3 og SBK 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.02.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504274 Åsestranda syd, endring vedr. busslomme ved gnr. 50/ bnr. 47, m/best Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.01.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504363 Åsestranda syd, reg.endring vedr. veg 2, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.11.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504277 Åsestranda syd, reg.plan for område BV 3, m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 02.03.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 1504228 Åsestranda syd, reg.plan m/best. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.12.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 15042015001321 Åsestranda syd. Endring for områdene langs og nord for Ole Dyrøys veg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.03.2017